Przyłączenia mikroinstalacji OZE w 1 kwartale 2020 – podsumowanie

Na przełomie kwietnia i maja Operatorzy Sieci Dystrybucyjnych przedstawili raporty o ilościach wykonanych przyłączeń instalacji OZE w pierwszych 3 miesiącach bieżącego roku. Spółki w ten sposób chciały również zapewnić, że pomimo stanu epidemii, nadal wykonywane są prace przyłączeniowe. Przez pierwsze 3 miesiące 2020 roku, przyłączone zostały łącznie 43 tysiące mikroinstalacji OZE o łącznej mocy ponad 304MW.

Tauron Dystrybucja

Spółka wykonała niecałe 12 tysięcy przyłączeń mikroinstalacji fotowoltaicznych o mocy blisko 81 MW. Dodatkowo przyłączono 15 instalacji o większej mocy, spośród których tylko jedna była siłownią wodną.

Fotowoltaika od Columbus Energy

W sumie Tauron przyłączył 94 MW nowych mocy wytwórczych z OZE. Od samego początku do sieci Tauronu przyłączono ponad 59 tysięcy mikroinstalacji o mocy 930 MW.

PGE Dystrybucja

W I kwartale PGE przyłączyło do sieci 17 654 mikroinstalacji o łącznej mocy 135,031 MW. Dodatkowo przyłączono 71 źródeł o mocy jednostkowej powyżej 50 kW: 64 elektrownie fotowoltaiczne – 48,26 MW, 4 elektrownie wiatrowe – 11,6 MW i 3 biogazownie – 4,45 MW.

Enea Operator

W pierwszym kwartale Enea Operator wykonała ponad 5,5 tysiąca przyłączeń instalacji OZE o łącznej mocy ok. 177 MW. Za większość z tych mocy odpowiadają małe i większe instalacje – 58 jednostek o łącznej mocy 135 MW. Pozostała moc, czyli niecałe 42 MW należy do mikroinstalacji.

Energa Operator

Od początku stycznia do końca marca OSD Energa Operator wykonała niecałe 7 tysięcy przyłączeń mikroinstalacji o mocy ponad 46 MW. W strefie Energi przyłączono w sumie około 35 tysięcy mikroinstalacji o łącznej mocy 245 MW. Dodatkowo, w I kwartale przyłączono 37 źródeł większych niż mikroinstalacje. Ich łączna moc wyniosła blisko 70 MW.

Liczba mikroinstalacji w Polsce dynamicznie rośnie

Wszystkie spółki odnotowały kilkukrotne wzrosty i rekordowe wyniki wykonanych przyłączeń, w porównaniu z I kwartałem 2019 roku. Podsumowując, przez pierwsze 3 miesiące 2020 roku, pojawiło się ponad 304MW nowych mocy z mikroinstalacji OZE.

Pod koniec 2019 roku do sieci było podłączonych w sumie około 153,6 tys. mikroinstalacji, których łączna moc wyniosła około 987 MW. Dodając wyniki za I kwartał, teraz te liczby są znacznie większe: w całej Polsce jest ponad 195 754 mikroinstalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy ponad 1,43 GW.