PSE: ograniczenia w dostawach prądu

Polskie Sieci Elektroenergetyczne informują, że w związku z falą upałów i zagrożeniem przeciążenia systemu wprowadzają w poniedziałek ograniczenia w dostawach i poborze energii elektrycznej. W ministerstwie gospodarki zwołano sztab kryzysowy.

Ograniczenia w dostawach prądu mają odciążyć sieć energetyczną i uchronić ją od niekontrolowanych wyłączeń, tzw. blackoutów. Ograniczenia w dostarczaniu i poborze energii dotyczą odbiorców, dla których określona w umowie wielkość mocy umownej ustalona została powyżej 300 kW. Z ograniczeń wyłączone są gospodarstwa domowe i odbiorcy wrażliwi, np. szpitale.

Komunikat PSE głosi, że “Operator systemu przesyłowego elektroenergetycznego Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. ogłasza dla obszaru całego kraju od godziny 10.00 do godziny 17.00 dnia 10.08.2015 stopień zasilania 20 oraz od godziny 17.00 do godziny 22.00 dnia 10.08.2015 stopień zasilania 19 i przewiduje od godziny 22.00 dnia 10.08.2015 do godziny 10.00 dnia 11.08.2015 stopień zasilania 11”. 20 stopień zasilania oznacza największe ograniczenia, czyli możliwość pobierania przez odbiorcę jedynie minimalnej mocy, która pozwala  zachować bezpieczeństwo ludzi oraz zapobiegać uszkodzeniu obiektów technologicznych. Niższe stopnie zasilania to odpowiednio mniejsze ograniczenia.

Resort gospodarki zapowiedział, że na godz. 13:00 zwołano sztab kryzysowy ws. ograniczeń w dostawach energii.

Ograniczenia w dostawie są bezpośrednim efektem przedłużającej się fali upałów, która powoduje większe zużycie energii elektrycznej i obciążenia elektrowni. PSE już w piątek apelowały o ograniczenie używania sprzętów elektrycznych, głównie pralek, zmywarek i klimatyzatorów. Jednak problemem są nie tylko upały, ale również przestarzałe elektrownie i cała struktura produkowania energii.