PSL widzi przyszłość w zielonej energii

PSL widzi przyszłość w zielonej energii

Polskie Stronnictwo Ludowe zajęło stanowisko wobec energetycznej przyszłości Polski. Rada naczelna partii PSL zaprezentowała swój pogląd na politykę klimatyczno-energetyczną mocno odwołując się przy tym do Unii Europejskiej, która ma być gwarantem środków potrzebnych na transformację polskiej energetyki.

W opublikowanym oświadczeniu partia jasno wykazuje wsparcie dla źródeł uzyskiwania zielonej energii widząc w niej przyszłość Polski. PSL dostrzega również konieczność rezygnacji z węgla kamiennego, który swój złoty okres zapisał już na kartach historii. Partia widzi potencjał w prosumentach i ma nadzieję na wzrost popularności tego rozwiązania.

PSL jako czynniki przemawiające za zmianą polskiej polityki energetycznej w kierunku OZE wykazuje światowe trendy, politykę prowadzoną przez Unię Europejską oraz troskę o środowisko naturalne, a także niestabilne ceny węgla. Szansą na polepszenie energetycznego bytu Polski mają być środki finansowe, które można pozyskać z Unii Europejskiej. Według Polskiego Stronnictwa Ludowego by zwiększyć ich ilość należy jasno zadeklarować ścieżkę, po której chce się iść. Polska na chwilę obecną nie wykazuje inicjatywy zwiększenia udziału OZE w polskiej energetyce.

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.