Rządowy plan dofinansowań stacji ładowania pojazdów elektrycznych

Ministerstwo Energii przedstawiło projekt dofinansowań stacji ładowania samochodów elektrycznych. Koncepcja przyczynić ma się do wzrostu wykorzystania pojazdów z napędem alternatywnym.

Według planów przedstawionych przez Ministerstwo Energii, do końca 2020 roku w Polsce ma powstać 6 tysięcy punktów ładowania samochodów o normalnej mocy, 400 punktów o dużej mocy, oraz 70 punktów tankowania gazu ziemnego CNG.

Rozwój infrastruktury paliw alternatywnych oraz pojazdów nimi zasilanych ma być sfinansowany ze środków Funduszu Niskoemisyjnego Transportu, który powołany został 6 czerwca 2018 roku wraz z nowelizacją ustawy o biopaliwach i biokomponentach. Zarządzanie NFT powierzono Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Bankowi Gospodarstwa Krajowego, który zapewnić ma obsługę bankową.

Deklaracje Ministerstwa Energii wskazują, że Fundusz wspierać ma m.in. przedsiębiorców budujących punkty ładowania i tankowania paliw alternatywnych, producentów ekologicznych środków transportu, wytwórców biokomponentów, samorządy inwestujące w ekologiczny transport oraz podmioty chcące zakupić pojazdy niskoemisyjne.

Warunki i wysokość dopłat do stacji ładowania

Wysokość dofinansowania stacji ładowania energią elektryczną o mocy 22 kW ma wynosić 50% kosztów kwalifikowanych, ale nie może przekroczyć 25,5 tys. zł. Dla stacji ładowania o mocy powyżej 22 kW dopłata wyniesie również 50%, ale nie więcej niż 150 tys. zł na jedną stację.

Maksymalna 50% dopłata kosztów kwalifikowanych obejmie również stacje ładowania pojazdów transportu publicznego (maksymalnie 240 tys. zł na jedną stację) oraz stacje ładowania CNG, LNG i wodorem (analogicznie kwotami: 750 tys. zł, 1,2 mln zł oraz 3 mln zł.)

W dokumencie opracowanym przez resort energii znalazł się również zapis, że jeśli liczba ogólnodostępnych stacji ładowania w danej gminie nie będzie odpowiadała minimalnej liczbie zapisanej w ustawie, to władze takiej gminy zobowiązane zostaną do przygotowania planu rozwoju infrastruktury. W takim przypadku za budowę punktów ładowania odpowiedzialny będzie operator sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej.