Rządowy plan dofinansowań stacji ładowania pojazdów elektrycznych

Rządowy plan dofinansowań stacji ładowania pojazdów elektrycznych

Ministerstwo Energii przedstawiło projekt dofinansowań stacji ładowania samochodów elektrycznych. Koncepcja przyczynić ma się do wzrostu wykorzystania pojazdów z napędem alternatywnym.

Według planów przedstawionych przez Ministerstwo Energii, do końca 2020 roku w Polsce ma powstać 6 tysięcy punktów ładowania samochodów o normalnej mocy, 400 punktów o dużej mocy, oraz 70 punktów tankowania gazu ziemnego CNG.

Rozwój infrastruktury paliw alternatywnych oraz pojazdów nimi zasilanych ma być sfinansowany ze środków Funduszu Niskoemisyjnego Transportu, który powołany został 6 czerwca 2018 roku wraz z nowelizacją ustawy o biopaliwach i biokomponentach. Zarządzanie NFT powierzono Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Bankowi Gospodarstwa Krajowego, który zapewnić ma obsługę bankową.

Deklaracje Ministerstwa Energii wskazują, że Fundusz wspierać ma m.in. przedsiębiorców budujących punkty ładowania i tankowania paliw alternatywnych, producentów ekologicznych środków transportu, wytwórców biokomponentów, samorządy inwestujące w ekologiczny transport oraz podmioty chcące zakupić pojazdy niskoemisyjne.

Warunki i wysokość dopłat do stacji ładowania

Wysokość dofinansowania stacji ładowania energią elektryczną o mocy 22 kW ma wynosić 50% kosztów kwalifikowanych, ale nie może przekroczyć 25,5 tys. zł. Dla stacji ładowania o mocy powyżej 22 kW dopłata wyniesie również 50%, ale nie więcej niż 150 tys. zł na jedną stację.

Maksymalna 50% dopłata kosztów kwalifikowanych obejmie również stacje ładowania pojazdów transportu publicznego (maksymalnie 240 tys. zł na jedną stację) oraz stacje ładowania CNG, LNG i wodorem (analogicznie kwotami: 750 tys. zł, 1,2 mln zł oraz 3 mln zł.)

W dokumencie opracowanym przez resort energii znalazł się również zapis, że jeśli liczba ogólnodostępnych stacji ładowania w danej gminie nie będzie odpowiadała minimalnej liczbie zapisanej w ustawie, to władze takiej gminy zobowiązane zostaną do przygotowania planu rozwoju infrastruktury. W takim przypadku za budowę punktów ładowania odpowiedzialny będzie operator sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej.

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.