SHL i SSE ratują BiFab przed upadkiem

Dwie szkockie firmy, we współpracy z szkockim rządem, podjęły kroki mające na celu ocalenie BiFab przed zarządem komisarycznym, związanym ze słabą kondycją finansową spółki. Pakiet finansowy dla BiFab, mający umożliwić przedsiębiorstwu ukończenie elementów na potrzeby farmy wiatrowej offshore Beatrice o mocy 588 MW, wyasygnowały wspólnie dwie firmy – Seaway Heavy Lifting, zajmujący się inżynierią morską, oraz deweloper SSE.

Szkocki rząd poinformował równocześnie, że może udzielić BiFabowi preferencyjnej pożyczki, jeśli zajdzie taka konieczność. „Ministrowie dostrzegają potrzebę dokończenia obecnego zlecenia, aby zabezpieczyć długofalowy byt firmy” – powiedział rzecznik. Oczywiście to nie oznacza, że przedsiębiorstwo jest uratowane. W dalszej perspektywie mogą je czekać kolejne problemy i konieczność restrukturyzacji, mimo to opisywane rozwiązanie to spora ulga dla pracowników.

Fotowoltaika od Columbus Energy

SHL poinformowało, że pomoc dla BiFabu została już zaakceptowana przez wszystkich udziałowców spółki. Jan Willem van der Graaf, szef Seaway Heavy Ligfting, dodał, że bardzo cieszy go zaangażowanie szkockiego rządu w tę sprawę. „Nasza firma będzie kontynuowała sprawiedliwe traktowanie swoich dostawców i ma nadzieję, że BiFab będzie w stanie dokończyć zlecenie” –powiedział.

BiFab potwierdził przyjęte rozwiązanie i powrócił do normalnej działalności. „Cieszymy się, że możemy poinformować, iż udało nam się zabezpieczyć przyszłość BiFabu i jego załogi” – stwierdził dyrektor firmy Martin Adam.