Statoil angażuje się w polską morską energetykę wiatrową

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wydał pozwolenie na utworzenie wspólnej firmy przez polską Polenergię oraz Statoil Holding Netherlands. Zapewni to przedsiębiorstwu Statoil możliwość zakupu udziałów w spółkach, które mają budować morskie farmy wiatrowe w Polsce.

W marcu tego roku przedsiębiorstwo Polenergia wraz ze Statoil Holding Netherlands zawarła przedwstępną umowę, która przewiduje zbycie na rzecz Statoil Holding Netherlands 50% udziałów w spółkach zależnych Polenergia Bałtyk II oraz Polenergia Bałtyk III. Dodatkowo udzielona została zgoda na zakup 50% udziałów w spółce Polenergia I. Pierwszy prąd z Morskiej Farmy Wiatrowej Polenergia Bałtyk III będzie mógł popłynąć w kierunku polskiego wybrzeża już w 2022 roku, zaś z Morskiej Farmy Wiatrowej Polenergia Bałtyk II w 2026 roku.

Umowa zawarta w marcu wiązała się z dwoma warunkami: zgodą UOKiK oraz podwyższeniem kapitału zakładowego w spółkach Polenergia Bałtyk II i Polenergia Bałtyk III.

Fotowoltaika od Columbus Energy

Polenergia oświadczyła, że 27 kwietnia UOKiK wydał zgodę na przeprowadzenie transakcji, zaś 21 kwietnia udzielono informacji, iż sąd zarejestrował podwyższenie kapitału w obu spółkach celowych. W ten sposób oba wspomniane warunki zostały spełnione i transakcja pomiędzy Polenergia a Statoil Holding Netherlands może zostać zawarta.

Polenergia podkreśla, że pozyskanie czołowego partnera, jakim jest Statoil, potwierdza pozytywną ocenę potencjału polskiego rynku i świadczy o potrzebie uruchomienia morskiej energetyki wiatrowej w Polsce.

Jak twierdzą eksperci, jeżeli tylko uda się do 2030 roku zbudować na Morzu Bałtyckim elektrownie wiatrowe o całkowitej mocy 6000 MW, to polski PKB pozyska z tego tytułu 60 mld zł, zaś na rynku przybędzie dodatkowo 77 tys. miejsc pracy.

Co więcej przedsiębiorstwa w kraju będą mogły w sposób bezpośredni lub pośredni ubiegać się o kontrakty na realizację fundamentów, wież, kabli oraz morskich stacji transformatorowych, usług budowlanych, jak również produkcji rotorów i dostaw statków.

Zawiązanie współpracy pomiędzy Polenergią a Statoil stanowi gwarancję realizacji projektu, który zapoczątkuje nowy rozdział w historii polskiej energetyki odnawialnej. W pierwszej kolejności projekt ów zapewni nowe moce wytwórcze, bardzo potrzebne w polskim systemie elektroenergetycznym w nadchodzących latach.

Polenergia jest w posiadaniu dwóch prawomocnych decyzji środowiskowych, jak również podpisanej umowy przyłączeniowej, które to pozwalają prowadzić prace nad projektami technicznymi dwóch morskich farm wiatrowych o przewidywanej mocy całkowitej wynoszącej do 1200 MW.

Morskie elektronie wiatrowe Polenergii mają być zlokalizowane na Morzu Bałtyckim na północ od linii brzegowej, na wysokości gminy Smołdzino, jak również gminy miejskiej Łeba w województwie pomorskim.

W styczniu 2017 roku rozpoczęto kampanię pomiarową wiatru prowadzoną przy wykorzystaniu systemu LIDAR, zainicjowano także wstępne badania geologiczne dna morskiego. Dodatkowo trwają właśnie prace nad pozyskaniem decyzji środowiskowej, która powiązana jest z morską infrastrukturą przemysłową.

Planowana aktualnie moc pojedynczego wiatraka wynosi do 10 MW. Jego wysokość osiągnie poziom maksymalnie 300 m n. p. m., zaś średnica rotora będzie wynosić do 250 m. Mają to być największe elektrownie wiatrowe, jakie do tej pory wybudowano na obszarze Polski.

Polenergia zainwestowała także w projekty lądowych farm wiatrowych o mocy całkowitej 185 MW, które są w fazie rozwoju. Wydano w tym przypadku pozwolenie na budowę oraz prekwalifikację do udziału w procesie aukcyjnym.

źródło: WNP.pl