Sunex odnotowuje rekord sprzedaży

II kwartał 2018 roku był dla firmy Sunex rekordowy. Firma odnotowała 16,63 mln przychodów, co wiąże się ze znaczącym wzrostem sprzedaży innowacyjnych rozwiązań dla branży odnawialnych źródeł energii.

Od początku roku 2018 sprzedaż Sunex dynamicznie wzrasta. Szacunki pokazują, że jest ona lepsza o 47% w porównaniu do analogicznego okresu z ubiegłego roku. Prezes spółki, Romuald Kolyciok zaważa, że dobry wynik, to efekt m.in. sytuacji polityczno-gospodarczej, która sprzyja branży. Najlepsze obroty Sunex odnotował na rynku niemieckim, a w przypadku Polski największym odbiorcą ich produktów była spółka Polska Ekologia.

Fotowoltaika od Columbus Energy

Sunex w swojej ofercie ma produkty związane z odnawialnymi źródłami energii. Jak mówi prezes spółki: „Od początku istnienia SUNEX-u zajmujemy się obniżaniem kosztów uzyskania energii cieplnej i ogrzewania wody użytkowej. Nasze produkty oparte m.in. o energię słoneczną, stają się coraz bardziej popularne, gdyż pozwalają na oszczędny i ekologiczny sposób ogrzewania. Sprzyja nam też to, że nasze produkty przyczyniają się do coraz czystszego powietrza”. Oferta przygotowywana jest na podstawie działań zespołu badawczo-rozwojowego firmy, którego zadanie polega na opracowywaniu technologii sprzyjających dobrej jakości powietrza i ochronie środowiska.

Ze względu na dynamiczny rozwój Sunex planuje zwiększenie swoich mocy produkcyjnych oraz wprowadzenie nowych produktów do oferty. W planach firmy jest inwestycja wyceniana na około 8-9 mln złotych. Jak przekonuje Kalyciok: „Nowoczesny park maszynowy umożliwi wygenerowanie wyższej marży na sprzedaży oraz usprawni procesy logistyczne. Jestem przekonany, że realizacja inwestycji umocni pozycję SUNEX, jako czołowego producenta rozwiązań grzewczych i instalacyjnych, a także pomoże w ekspansji na nowe rynki”. Aktualnie firma stara się o dodatkowe środki na ten cel z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.