Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Ekologia. Co to jest i czym się zajmuje?

ekologia

Ekologia. Co to jest i czym się zajmuje?

Ekologia to nauka o strukturze i funkcjonowaniu przyrody. Ta dziedzina jest jednak bardzo złożona i obejmuje obecnie wiele sfer życia, dlatego mówi się o niej w dużo szerszym kontekście. Co w takim razie oznacza, że coś jest ekologiczne, kim są ekolodzy i jak można zadbać o środowisko? 

CFF OPP 450 250 1CFF baner poziom B3 CFA 8.02
Reklama

Ekologiczny – czyli jaki?

Otwierając Słownik Języka Polskiego PWN, możemy przeczytać, że „ekologiczny” znaczy:

1. «dotyczący związku warunków zewnętrznych z życiem roślin i zwierząt»

2. «związany z ochroną środowiska»

3. «wyprodukowany ze składników naturalnych»

Czy to wyczerpująca definicja? Obecnie popularność sformułowania „eko” powoduje, że nazywając coś ekologicznym, uważamy to za naturalne, nieszkodzące środowisku i zdrowiu człowieka, nietoksyczne, wielorazowe, pochodzące z recyklingu itp. Ekologicznymi nazywa się także niektóre czynności, takie jak segregacja odpadów, korzystanie z odnawialnych źródeł energii, czy ograniczenie używania plastiku.

Krótka historia ekologii

Słowo ekologia pochodzi od połączenia dwóch greckich słów: οἶκος (z gr. dom) oraz λόγος (z gr. słowo). To nauka, która zajmuje się badaniem relacji pomiędzy gatunkami oraz środowiskiem, w którym żyją. Obserwuje procesy zachodzące w ekosystemach, biocenozach i biosferze, wykorzystując wiedzę z wielu dziedzin nauk przyrodniczych, m. in. botaniki, zoologii czy genetyki.

Termin „ekologia” wprowadził przyrodnik Ernst Haeckel w drugiej połowie XIX wieku, który opisał i zaklasyfikował wiele nowych gatunków, a także stworzył pierwsze drzewo rodowe wszystkich organizmów na Ziemi.

Współcześnie najczęściej używamy pojęcia „ekologia” w zupełnie innym, nienaukowym kontekście. Takie podejście nazwano w latach 70. XX wieku terminem „ekologia głęboka”. Różni się ono spojrzeniem na uczestnictwo człowieka w procesach przyrody – staje się on ich uczestnikiem, a nie obserwatorem. To wiąże się z narastającą potrzebą ochrony życia na Ziemi w obliczu postępującego kryzysu ekologiczno-klimatycznego i jego skutków.

Ekolog – kto to jest i czym się zajmuje? 

Na temat ekologów istnieje wiele krzywdzących stereotypów. W mediach często określa się ich mianem ekoterrorystów. Należy jednak zaznaczyć, że w potocznej świadomości ekolodzy to głównie działacze proekologiczni, do których bardziej pasuje określenie „aktywiści”. Kogo zatem możemy uznać za ekologa? Przede wszystkim osoby, które ukończyły studia na kierunku lub specjalności ekologia.  

Ekolodzy zajmują się badaniem struktury i funkcjonowania przyrody. W tym zawodzie ważne jest holistyczne spojrzenie na otoczenie człowieka, ponieważ przedmiotem badań może być zarówno ożywiona, jak i nieożywiona przyroda. Ekolodzy monitorują także zmiany zachodzące w ekosystemie i pomagają w opracowywaniu norm ochrony środowiska.

Ekologicznie. Czyli jak żyć zgodnie z ekologią?

Zmiany klimatyczne na Ziemi powodują, że coraz więcej mówi się o ratowaniu naszej planety. W związku z tym w społeczeństwie wzrasta świadomość na temat sposobów dbania o środowisko. Dzięki temu coraz więcej Polaków wprowadza elementy ekologii do codziennego życia.

Jednak kupowanie sprzętów energooszczędnych, stosowanie się do zasad ruchu zero waste lub używanie naturalnych kosmetyków dla jednych jest codziennością, a dla innych jedynie sposobem na promocję i tworzenie pozytywnego wizerunku w mediach.

Stąd właśnie pojawiające się wątpliwości, czy rosnąca popularność ekologicznego stylu życia jest spowodowana modą, czy uświadamianiem ludzi, jakie konsekwencje dla świata mogą mieć zanieczyszczenia środowiska. 

Ekościema – nie daj się nabrać

Ekologiczna i etyczna produkcja to czynniki, które coraz częściej wpływają na decyzję konsumentów o zakupie produktu lub skorzystaniu z usług. Niestety, niektórzy producenci postanowili to wykorzystać…

Ekościema (z ang. greenwashing) to działania pozornie ekologiczne, które mają na celu ocieplić wizerunek. Bardzo często nie mają one wiele wspólnego z działaniami proekologicznymi i są po prostu chwytem marketingowym.

Bardzo popularną formą „zazieleniania” wizerunku stały się akcje sadzenia drzew w celu neutralizacji śladu węglowego. Okazuje się, że takie działania mają znikomy wpływ na środowisko, a nawet mogą mu zaszkodzić. Więcej na ten temat przeczytasz tutaj:

Odnawialne źródła energii a ekologia

Do działań bardziej skomplikowanych, niż wymiana żarówek na energooszczędne, możemy zaliczyć inwestowanie w odnawialne źródła energii. Do najbardziej proekologicznych rozwiązań należy wykorzystywanie energii słonecznej. Dzięki Słońcu Ziemia otrzymuje aż 89 petawatów mocy, co przewyższa zapotrzebowanie ludzkości o około 600 razy. Do pozyskiwania energii ze Słońca wykorzystuje się kolektory słoneczne lub panele fotowoltaiczne. W ten sposób można znacznie obniżyć wysokość rachunków. OZE to równocześnie ekologia i oszczędność. 

  1. Chcesz wiedzieć, czym jest nisza ekologiczna? Sprawdź i poznaj jej znaczenie w przyrodzie.

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.