Ekologia. Co to jest i czym się zajmuje?

Ekologia. Co to jest i czym się zajmuje?

Według ogólnej definicji ekologia to nauka o strukturze i funkcjonowaniu przyrody. Jest jednak  bardzo złożona i obejmuje obecnie wiele sfer życia, dlatego o mówi się o niej w dużo szerszym kontekście. Co w takim razie oznacza, że coś jest ekologiczne, kim są ekolodzy i jak można zadbać o środowisko? 

Ekologiczny – czyli jaki?

Otwierając Słownik Języka Polskiego PWN, możemy przeczytać, że „ekologiczny” znaczy:

1. «dotyczący związku warunków zewnętrznych z życiem roślin i zwierząt»

2. «związany z ochroną środowiska»

3. «wyprodukowany ze składników naturalnych»

Czy to wyczerpująca definicja? Obecnie popularność bycia eko powoduje, że nazywając coś ekologicznym, uważamy to za naturalne, nieszkodzące środowisku i zdrowiu człowieka, nietoksyczne, wielorazowe, pochodzące z recyklingu itp. Ekologicznymi nazywa się także niektóre czynności, takie jak segregacja odpadów, korzystanie z odnawialnych źródeł energii, czy ograniczenie używania plastiku.

Ekolog – kto to jest i czym się zajmuje? 

Na temat ekologów istnieje wiele krzywdzących stereotypów. W mediach często określa się ich mianem ekoterrorystów. Należy jednak zaznaczyć, że w potocznej świadomości ekolodzy to głównie działacze proekologiczni, do których bardziej pasuje określenie „aktywiści”. Kogo zatem możemy uznać za ekologa? Przede wszystkim osoby, które ukończyły studia na kierunku lub specjalności ekologia.  

Ekolodzy zajmują się badaniem struktury i funkcjonowania przyrody. W tym zawodzie ważne jest holistyczne spojrzenie na otoczenie człowieka, ponieważ przedmiotem badań może być zarówno ożywiona, jak i nieożywiona przyroda. Ekolodzy monitorują także zmiany zachodzące w ekosystemie i pomagają w opracowywaniu norm ochrony środowiska.

Ekologicznie. Czyli jak żyć zgodnie z ekologią?

Zmiany klimatyczne na Ziemi powodują, że coraz więcej mówi się o ratowaniu naszej planety. W związku z tym w społeczeństwie wzrasta świadomość na temat sposobów dbania o środowisko. Dzięki temu coraz więcej Polaków wprowadza elementy ekologii do codziennego życia. Jednak kupowanie sprzętów energooszczędnych, stosowanie się do zasad ruchu zero waste lub stosowanie kosmetyków naturalnych dla jednych jest codziennością, a dla innych jedynie sposobem na promocję i tworzenie pozytywnego wizerunku w mediach. Stąd właśnie pojawiające się wątpliwości, czy rosnąca popularność ekologicznego stylu życia jest spowodowana modą, czy uświadamianiem ludzi, jakie konsekwencje dla świata mogą mieć zanieczyszczenia środowiska. 

Odnawialne źródła energii a ekologia

Do działań bardziej skomplikowanych, niż wymiana żarówek na energooszczędne, możemy zaliczyć inwestowanie w odnawialne źródła energii. Do najbardziej proekologicznych rozwiązań należy wykorzystywanie  energii słonecznej. Dzięki Słońcu Ziemia otrzymuje aż 89 petawatów mocy, co przewyższa zapotrzebowanie ludzkości o około 600 razy. Do pozyskiwania energii ze Słońca wykorzystuje się kolektory słoneczne lub panele fotowoltaiczne. W ten sposób można znacznie obniżyć wysokość rachunków. OZE to równocześnie ekologia i oszczędność.