Świętokrzyski WFOŚiGW podsumował miniony rok

Zwiększenie kwoty podpisanych umów o 200% i pięciokrotny wzrost liczby przyjętych wniosków. Takimi wynikami za 2018 rok pochwalił się Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.

– To był bardzo dobry rok. Umowy zostały podpisane na kwotę powyżej stu milionów. Dla porównania w 2016 roku zawarto umowy na niecałe 35 milionów. Widzimy kolosalny krok do przodu –  mówił podczas spotkania z mediami prezes WFOŚiGW Ryszard Gliwiński. – W tym roku stawiamy również na wsparcie pożyczkowe. Oferujemy oprocentowanie od 1,8% – dodawał. Co istotne, oprocentowanie nie jest podwyższane o stawkę WIBOR, co oznacza stałą stopę procentową w całym okresie kredytowania. Jej wysokość ma nie przekraczać 3%.

Fotowoltaika od Columbus Energy

– Ilość podpisanych w ubiegłym roku umów jest między innymi efektem spotkań pracowników WFOŚiGW z mieszkańcami naszego województwa w każdej gminie. Korzyści z tych programów płyną dla samego środowiska oraz dla bezpośredniego beneficjenta. To duże dofinansowania do wymiany okien czy pieców – mówiła wojewoda świętokrzyski Agata Wojtyszek.

W ramach programu “Czyste powietrze” w województwie świętokrzyskim zostało podpisanych 126 umów. Budżet kraju na realizację tego programu to 100 mld złotych do rozdysponowania w ciągu 10 lat. Priorytetowym zadaniem Funduszu pozostaje poprawa jakości powietrza w regionie. Przypomnijmy, Kielce notowały w tym sezonie jedne z najwyższych przekroczeń norm w kraju.

źródło: em.kielce.pl