Świnna Poręba z nową elektrownią wodną

Po wielu latach budowy zbiornik w Świnnej Porębie można w końcu uznać za otwarty. Zaporę ziemną z rdzeniem glinowym zaczęto stawiać jeszcze w 1986 roku. Powstała ona na terenach trzech gmin – Mucharz, Stryszów, Zembrzyce – i rozciąga się na paśmie brzegu Skawy o długości 26,6 kilometra.

W minionym roku stopniowo zbiornik był stopniowo napełniany. To bardzo pracochłonny proces, który mógł trwać nawet trzy lata, jednak szczęśliwie udało się go zakończyć wcześniej. Koszt całkowitej budowy wyniósł około 2,2 miliarda złotych. Najistotniejsze w tym wszystkim jest to, iż przy zaporze wodnej powstała elektrownia wodna z dwiema turbinami Kaplana o łącznej mocy 4,4 MW. Produkcja energii elektrycznej wyniesie około 14,8 GWh rocznie. Do tej pory największymi elektrowniami wodnymi w Polsce były elektrownie we Włocławku, Porąbce, Żarnowcu, Żydowie. Inwestycja usytuowana przy Skawie to jeden z największych takich projektów w kraju. Zbiornik ten ma za zadanie również ochronić przez zagrożeniem powodzi województwo małopolskie, a zwłaszcza dolinę Skawy i dolinę Górnej Wisły. Zasoby wodne będą ponadto wykorzystywany przez firmy przemysłowe i komunalne. Rezerwuar ochroni również Świnną Porębę przed skutkami suszy. Na terenach przyległych do zbiornika możliwe są również inne korzyści, takie jak rozwój turystyki i rekreacji. Mimo wielu napotkanych po drodze przeszkód inwestycja nareszcie może przynosić zamierzone efekty.

Fotowoltaika od Columbus Energy

Małe elektrownie wodne bardzo korzystnie oddziałują na poziom i retencję wód gruntowych. Takie hydroelektrownie działają już w stu pięćdziesięciu krajach, a w 2014 roku dostarczyły łącznie 3884 TWh energii elektrycznej, co stanowiło aż 16,5 procent produkcji światowej.