KAWKA do zgarnięcia we Wrocławiu

Nabór wniosków do programu o nazwie KAWKA i KAWKA II został właśnie uruchomiony. Jego budżet, wsparty przez miasto kwotą pięciu milionów złotych, ma zostać rozdysponowany między tych, którzy zamierzają przyczynić się do trwałej likwidacji pieców grzewczych opartych na paliwie konwencjonalnym, czyli w przeważającej liczbie na węglu.

Skorzystaj na Kawce

Kawka (Część 2) to nazwa ogólnopolskiego programu, który ma na celu likwidację emisji (tzw. niskiej emisji) zanieczyszczeń do środowiska, a w szczególności tych, które tworzą się w wyniku spalania węgla…