NFOŚiGW: Nabór wniosków do programu KAWKA

NFOŚiGW ogłasza dla wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej (WFOŚiGW) nabór wniosków o udostępnienie środków w ramach programu KAWKA.

Z udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej środków w programie priorytetowym “Poprawa jakości powietrza. Część 2) KAWKA – Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii” mogą skorzystać samorządy, które przyznają dofinansowanie dla osób fizycznych, wspólnot czy spółdzielni mieszkaniowych. W jego finansowanie mogą angażować się poszczególne wojewódzkie fundusze ochrony środowiska.

Główny cel programu to zmniejszenie emisji pyłów PM10, PM2,5 oraz benzo(a)pirenu, które zagrażają zdrowiu i życiu ludzi. Działania jakie mogą być podejmowane to wymiana domowych pieców węglowych na bardziej ekologiczne rozwiązania, np. korzystające z OZE, czy zmniejszanie emisyjności w transporcie miejskim.

Dofinansowanie wynosi nawet do 90 proc. kosztów kwalifikowanych inwestycji, z czego dotacja ze środków NFOŚiGW to 45 proc. Pozostała część będzie uzupełniana przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska w ustalonej przez nie formie. Na dofinansowanie przedsięwzięć w kolejnej edycji programu Kawka przeznaczono 120,28 mln zł do wydatkowania w latach 2015-2018. NFOŚiGW zastrzega sobie jednak możliwość zmiany wysokości środków finansowych przeznaczonych na dofinansowanie przedsięwzięć w ramach programu priorytetowego.

Nabór jest prowadzony w terminie od 27.07.2015 r. do 20.01.2016 r. Składanie wniosków przez Generator wniosków o dofinansowanie, dla programu KAWKA będzie możliwe od października 2015 r. Do czasu jego uruchomienia wnioski o udostępnienie środków nie będę przyjmowane. Na stronie funduszu zamieszczono wzór wniosku, który zostanie wprowadzony do Generatora wniosków oraz kontakt do osoby odpowiedzialnej za projekt.

Dodaj komentarz

Zapisz się do naszego newslettera

Wysyłamy maksymalnie jedną wiadomość w tygodniu, nie spamujemy!

Czytaj więcej:

Gwiazdor serialu „Beverly Hills, 90210” został pochowany w biodegradowalnym garniturze wykonanym z grzybów

Luke Perry, aktor najbardziej znany z roli Dylana McKaya w serialu „Beverly Hills, 90210”, zmarł w marcu tego roku na skutek udaru. Sophie Perry, córka aktora, podzieliła się za pomocą mediów społecznościowych ostatnią wolą swojego ojca: był nią ekologiczny pochówek w biodegradowalnym garniturze wykonanym z grzybów.