Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Skorzystaj na Kawce

Skorzystaj na Kawce

Kawka (Część 2) to nazwa ogólnopolskiego programu, który ma na celu likwidację emisji (tzw. niskiej emisji) zanieczyszczeń do środowiska, a w szczególności tych, które tworzą się w wyniku spalania węgla w domowych piecach. Jednym z fundamentalnych założeń programu jest wspieranie wzrostu efektywności energetycznej, a także rozwój rozproszonych, odnawialnych źródeł energii. Chodzi bowiem o zapewnienie jak największej komplementarności z funduszami unijnymi, a zwłaszcza z Regionalnymi Programami Operacyjnymi, które zostały przewidziane na lata 2014-2020.

CFF OPP Baner poziom mobile450 x 250CFF OPP Baner poziom 6.03.2023 1
Reklama

W trosce o środowisko

Inicjatywa powstała na skutek regularnego odnotowywania przekroczeń stężenia pyłów w powietrzu (PM 2,5, PM 10, a także CO2) i jest skierowana przede wszystkim do tych miast, w których problem zanieczyszczenia wciąż niebezpiecznie narasta. Można wśród nich wymienić duże ośrodki miejskie, takie jak Warszawa, Kraków, Poznań, czy Katowice, wraz ze znajdującymi się w ich sąsiedztwie, mniejszymi miastami (np. Płock, Wadowice, Rumia, Bytom, czy Piła). W sumie, walkę o czyste powietrze podjęło blisko 50 polskich miast, zaś samorządy zobowiązały się w najbliższych latach zlikwidować aż 19 tysięcy węglowych źródeł ciepła, które od dawna są już nieefektywne.

Dotacje na likwidację pieców węglowych

W związku z powyższym, pojawiła się możliwość pozyskania środków potrzebnych na likwidację pieców i kotłowni węglowych, będących źródłem problemu. Okazuje się bowiem, że da je z powodzeniem zastąpić ciepłem systemowym. Fundusze można zdobyć w ramach Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a także Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dobrą informacją jest to, iż osoby zamieszkujące budynki ogrzewane węglowo, będą mogły liczyć na sfinansowanie ponad 50% całkowitych kosztów, jakie są potrzebne na założenie instalacji wewnętrznej, a także węzła cieplnego. Poza tym, istnieje możliwość wsparcia się kredytem preferencyjnym, mogącym pokryć nawet do 35% kosztów związanych z poczynioną inwestycją. W pierwszym, podstawowym kroku należy jednak zdecydować się na usunięcie źródła węglowego z zamieszkiwanego budynku.

Skorzysta więcej miejscowości

W ostatnim czasie Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dokonał weryfikacji priorytetowego programu Kawka, co zaowocowało wprowadzeniem konkretnych zmian. W większości przemawiają one na korzyść przeciętnego Kowalskiego. I tak, zadecydowano, że z dotacji na obniżenie szkodliwych zanieczyszczeń powietrza będzie mogło skorzystać więcej miejscowości. Postanowienie uwidoczniło się w postaci obniżenia wymogu dotyczącego minimalnej liczby mieszkańców, która kwalifikuje dane miasto do udziału w programie – obecnie wymagana liczba ludności to 5 tysięcy, podczas, gdy do tej pory było to 10 tysięcy obywateli. Wyjątek stanowią miejscowości uzdrowiskowe, których owa zmiana nie obejmuje. Ponadto, dokonano pewnego zawężenia działań inwestycyjnych, które ograniczą się teraz do likwidacji/modernizacji lokalnych źródeł ciepła oraz działalności informacyjno-edukacyjnej.  Wprowadzone zmiany wiążą się jednak również z dodatkowymi wymaganiami dla kotłów węglowych.

Kwota, która pozostała jeszcze do wykorzystania to około 120 milionów złotych, zaś kolejny nabór wniosków NFOŚiGW przewiduje rozpocząć w trzecim kwartale 2015 roku. Warto się więc pospieszyć.

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.