1200x628 4
Reklama

Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Biomasa – rodzaje, korzyści i koszty

Biomasa – rodzaje, korzyści i koszty

Biomasa jest jednym z podstawowych i jednocześnie najstarszych źródeł energii odnawialnej wykorzystywanych w naszym kraju, o czym może świadczyć jej konsekwentnie wzrastający udział w paliwowym bilansie energetyki odnawialnej. Stanowią ją substancje pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego, które występują w stanie ciekłym, bądź też stałym oraz podlegają procesom biodegradacji. Generalnie pozyskuje się je z różnego rodzaju pozostałości i odpadów pochodzących z produkcji rolnej i leśnej, jak również jej przetwórstwa. Energia z biomasy otrzymywana jest w procesach bezpośredniego spalania stałych biopaliw, takich jak na przykład słoma i drewno, spalania biogazu, czy też podczas przetwarzania na paliwa ciekłe, takie jak alkohol, czy olej.

CFF OPP 450 250 1CFF baner poziom B3 CFA 8.02
Reklama

Rodzaje biomasy

Ze względu na to, iż biomasa może występować w różnych stanach skupienia, dzielimy ją na pellet, brykiet oraz formę luźną. Może mieć też ona pochodzenie rolnicze i wtedy nazywamy ją biomasą agro oraz pochodzenie drzewne, a wtedy określamy ją biomasą drzewną. Ta pierwsza otrzymywana jest najczęściej z łuski słonecznikowej, słomy, czy rzepaku, zaś drugą stanowią trociny, wióry, zrębki i rośliny energetyczne, które mogą być w dalszej kolejności przetworzone na brykiety, czy też pellet.

Przewaga nad paliwami kopalnymi

Spalanie biomasy pozwala na uzyskanie znacznych ilości ciepła, stąd tez stanowi ona dobre paliwo dla kotłów grzewczych. Co istotne, jej spalanie nie jest tak szkodliwe dla środowiska jak spalanie paliw kopalnych. Zawartość niepożądanych pierwiastków, a zwłaszcza siarki, jest w tym przypadku znacznie niższa, a powstający w trakcie gaz cieplarniany (dwutlenek węgla) zostaje pochłonięty przez rośliny i nie gromadzi się w atmosferze.

Pellet najwygodniejszy

Atrakcyjność biomasy wynika nie tylko z jej ekologiczności, ale także z przystępnej ceny, jako że jest to powszechnie dostępny materiał. Najwygodniejszą, a tym samym najpopularniejszą jej formą wydaje się być pellet, który w dodatku sprzyja utrzymaniu kotłowni w czystości. Paliwo to ma postać granulatu, który otrzymuje się (na przykład ze słomy) w wyniku prasowania pod wysokim ciśnieniem. Znaczącą zaletą pelletu jest to, że posiada on niewielką objętość i wysoką wartość opałową. Dzięki temu, w przeciwieństwie do paliw kopalnych, jest łatwy w transporcie, przechowywaniu, a także wystarcza na długo.

Na co zwrócić uwagę?

Jedynym ograniczeniem są tu kotły na pellet, które choć wygodne w obsłudze, to jednak są dosyć kosztowne, zwłaszcza jeśli chcemy je zakupić w zestawie ze specjalnym podajnikiem, który ułatwia dozowanie granulatu. Nie da się jednak ukryć, że wysoka jakość oraz wygoda wymagają poniesienia pewnych nakładów finansowych. Jeśli już zdecydujemy się na ten wydatek, wówczas pamiętajmy o tym, że zakup pelletu, czy innych ekologicznych paliw po okazyjnej cenie, nie zawsze jest dobrym rozwiązaniem. Często zdarza się bowiem, że tańsze paliwa niekorzystnie wpływają na kocioł i w ogóle na całą instalację, gdyż nie spełniają wszystkich parametrów i wymogów, które są istotne dla prawidłowego działania pieca.

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.