LIDAR-owe pomiary wietrzności u wybrzeży Indii

Konsorcjum Fowind, wchodzące w skład Rady Światowej Energetyki Wiatrowej, rozpoczęło kampanię pomiarową u wybrzeży Indii. W Zatoce Khambhat, niedaleko Gujaratu umieszczony został specjalny morski LIDAR, którego zadaniem jest pomiar wietrzności.…