Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

SLS

SLS

SLS

SLS – (sodium lauryl sulfate) – bardzo agresywny detergent, dzięki któremu powstaje piana; uczulający i podrażniający. Czytaj...
Słowniczek pojęć