Czy Nagroda Nobla w dziedzinie zmian klimatycznych uratuje planetę?

Do Fundacji Noblowskiej wpłynęła w tym roku petycja o rozważenie nowej Nagrody Nobla w dziedzinie walki ze zmianami klimatycznymi. Złożyli ją Hélène i Raoul Costa, francuzi mieszkający obecnie w Seattle, którzy od wielu lat podejmują wraz ze swoimi dziećmi działania mające na celu ograniczenie emisji CO2. Ich zdaniem w świecie, w którym temperatury są już o 1 stopień Celsjusza powyżej poziomu sprzed epoki przemysłowej, a skutki zmieniającego się klimatu są widoczne na całym świecie, decydujące działania przeciwko zmianom klimatu będą najwyższym osiągnięciem tego stulecia.

Jak rozwiązać problemy zrównoważonego chłodzenia i ubóstwa energetycznego na półkuli południowej?

Aktualnie większa część półkuli północnej boryka się z lodowatym uściskiem jednej z najzimniejszych zim, jakie zanotowano od dawna. W tym samym czasie południowa półkula odczuwa skrajnie odmienne temperatury. Jak pokazują analizy IIASA, na całym świecie jest obecnie pomiędzy 1,8 a 4,1 miliarda ludzi, którzy potrzebują dostępu do klimatyzacji w budynkach, w których przebywają, aby uniknąć niebezpieczeństwa przegrzania.

Zmiany klimatyczne w Indiach wpływają negatywnie na tamtejszy sektor wiatrowy

Ocieplanie się Oceanu Indyjskiego może zredukować potencjał energetyczny branży wiatrowej w Indiach, jak wskazują badania z Harvardu. Indie są trzecim na świecie emiterem gazów cieplarnianych, zaraz za Chinami i USA. Inwestują miliardy w systemy OZE, zwłaszcza instalacje wiatrowe, i chcą podwoić ilość zainstalowanych mocy w tym sektorze w ciągu najbliższych pięciu lat.

Zamrażanie sposobem na przetrwanie koralowców?

Organizacja Narodów Zjednoczonych uważa, że przy utrzymujących się zmianach klimatycznych i szacowanym ociepleniu wody w morzach i oceanach do 2100 roku może dojść do katastrofy ekologicznej. Wszystkie z 29 gatunków koralowców wpisanych na listę UNESCO są zagrożone wymarciem. Jednym z pomysłów przeciwdziałania jest zamrażanie larw koralowców.

Zmieniające się mapy: nowe habitaty starej flory

Zmiany klimatu w Ameryce Północnej mają ogromny wpływ na faunę i florę tego kontynentu. W poprzednich artykułach tego cyklu pisaliśmy o przesuwaniu się granicy pomiędzy suchą i wilgotną strefą w Stanach Zjednoczonych – tzw. setnego południka, co powoduje, że coraz większa część USA jest sucha, a to poważnie utrudnia wzrost niektórych roślin i jest w szczególności problematyczne dla rolnictwa.