ThinAir Water, czyli jak pozyskać wodę z atmosfery

InfoShare to międzynarodowa konferencja poświęcona branży nowych technologii. Bieżąca edycja tego wydarzenia odbyła się w dniach 22-23 maja w AmberExpo w Gdańsku. Swoją obecność na InfoShare 2018 zadeklarowało ponad 7000 uczestników, więcej niż 500 start-upów, z wystąpieniami zgłosiło się także ponad 150 prelegentów.

Oprócz warsztatów, prelekcji i dyskusji podczas InfoShare 2018 po raz piąty przyznano także nagrodę Startup Contest. Do ścisłego finału plebiscytu zakwalifikowało się pięć projektów, które wcześniej pokonały 500 innowacyjnych rozwiązań pochodzących z ponad 40 krajów. Tegorocznym laureatem konkursu został start-up ThinAir Water wywodzący się z Wielkiej Brytanii. Nagrodę zdobył za technologię, która umożliwia pozyskiwanie i uzdatnianie wody pochodzącej z ziemskiej atmosfery.

Fotowoltaika od Columbus Energy

Rozwiązanie oferowane przez ThinAir Water może zostać wykorzystane na dotkniętych suszą terenach rolniczych i posłużyć także jako źródło wody pitnej, niezbędne w niesieniu pomocy humanitarnej mieszkańcom najbiedniejszych krajów. Zwycięski projekt otrzymał 20 tys. euro oraz możliwość zawarcia wielu biznesowych znajomości.

Poza zwycięzcą do ścisłej czołówki Startup Contest zakwalifikowały się cztery projekty, w tym dwa z Polski. Drugie miejsce przyznano Biolumo, polskiemu wynalazkowi, którego celem jest pomoc lekarzom w przypisaniu indywidualnemu pacjentowi właściwie dopasowanego antybiotyku. Trzecie miejsce otrzymał izraelski projekt Magentiq Eye, związany z badaniami endoskopowymi. Pozostałe miejsca zajęły polski FinAi, który zaprezentował platformę kredytową umożliwiającą wybranie stosownej oferty kredytowej banku pochodzącego z każdego kraju należącego do Unii Europejskiej, oraz austriacki Afforest4Future z sposobem na ponowne zazielenienie Sahary.

InfoShare to jedna z największych w Europie Środkowo-Wschodniej konferencji, która poświęcona jest branży nowych technologii oraz zachodzących w niej zmianach. Wydarzenie to nastawione jest na wymianę informacji i budowanie nowych kontaktów branżowych. Uczestnicy tegorocznej edycji InfoShare mieli możliwość wysłuchania ponad 150 prelekcji związanych z takimi dziedzinami, jak inwestowanie, marketing, start-upy czy nowe technologie.