URE – raport o małych instalacjach OZE w Polsce

URE – raport o małych instalacjach OZE w Polsce

Urząd Regulacji Energetyki przygotował raport o małych instalacjach OZE. Z 9 GW wszystkich mocy zainstalowanych, w 2019 roku małe instalacje odpowiadały za 163 MW. Najczęściej do produkcji energii wytwórcy wykorzystują hydroenergię. W minionym roku małe OZE wyprodukowały w sumie 342 GWh.

Jak wynika z danych gromadzonych i analizowanych przez URE, wytwarzanie energii z małych zielonych źródeł systematycznie wzrasta. Niewątpliwie rola tego rodzaju instalacji w krajowym systemie elektroenergetycznym z roku na rok może, a nawet powinna być coraz większa, szczególnie w kontekście trwającej transformacji energetycznej i potrzeby zaprojektowania nowej struktury rynku energii, z uwzględnieniem nowych podmiotów na nim działających – czytamy na stronie URE wypowiedź Rafała Gawina, Prezesa URE. – Systemowe wspieranie dalszego rozwoju odnawialnych źródeł energii w naszym kraju to konieczność, nie tylko ze względów środowiskowych, ale także biorąc pod uwagę kierunki rozwoju energetyki przedstawiane w unijnych dokumentach strategicznych.

URE zwraca uwagę, że w ciągu ostatnich czterech lat udział źródeł odnawialnych w produkcji energii, choć nieznacznie, to mimo wszystko rośnie – z 7 do 9 proc. Ich Łączna moc zainstalowana wynosi około 9 GW. 163 MW należy do małych instalacji (50 – 500 kW), zaś na ponad 1 GW składają się mikroinstalacje prosumenckie (do 50 kW), których jest już ponad 155 tysięcy. Pozostała moc należy do dużych farm i elektrowni OZE. 

Łącznie za wytwarzanie energii z małych instalacji OZE odpowiada 697 podmiotów. W ich posiadaniu znajduje się 817 jednostek o łącznej mocy 162,8 MW. Najwięcej urządzeń wytwarza prąd dzięki hydroenergii (341 jdn. o łącznej mocy 51,5 MW), nieco mniej dzięki słońcu (247 małych farm fotowoltaicznych o mocy 47,5 MW). W dalszej kolejności należy wymienić małe elektrownie wiatrowe (114 jdn./ 33,1 MW), biogazownie (113/30,2 MW), zaś najmniej wytwórni korzysta z biomasy (tylko 2 spalarnie o mocy niecałego 0,5 MW). 

W porównaniu z 2018 rokiem, gwałtownie wzrosła produkcja energii z małych instalacji wiatrowych, biogazowych oraz hydroelektrowni. W przypadku fotowoltaiki produkcja energii z 2017 na 2018 rok gwałtownie spadła – z 77 do 27,5 GWh. W 2019 roku doszło tylko do nieznacznego wzrostu – do 30,20 GWh. Łączna produkcja energii elektrycznej z małych instalacji osiągnęła poziom 342 GWh. 70 proc. z niej sprzedali sprzedawcom zobowiązanym. 

URE zwraca uwagę, że podmioty, które inwestują w małe instalacje OZE nie muszą posiadać koncesji do produkowania energii elektrycznej – potrzebują tylko wpisu do rejestru wytwórców. Są również zwolnieni z kosztów bilansowania handlowego.

Źródło: ure.gov.pl