Urządzenia do pomiaru jakości powietrza – Polska Spółka Gazownictwa uświadamia mieszkańców Żywca i Skoczowa

We wrześniu 2018 roku ruszyła kampania Polskiej Spółki Gazownictwa „Przyłącz się, liczy się każdy oddech”. Jej celem jest walka ze smogiem i poprawa jakości życia mieszkańców. PSG przekaże wybranym miastom urządzenia do monitorowania jakości powietrza. Do tej pory urządzenia otrzymały miejscowości: Korzenna, Grybów, Nowa Ruda, Pszczyna, Knurów, Przemyśl, Kudowa-Zdrój i Zakopane.

Kolejne miasta – Żywiec i Skoczów (Śląskie), ostatnio również otrzymały takie urządzenia do monitorowania pyłów PM10 i PM2.5. Oprócz pyłów przyrząd mierzy także temperaturę, wilgotność powietrza i siłę wiatru. Wyniki pomiarów umieszczane są na stronie urzędu oraz na wyświetlaczu znajdującym się na terenie miasta. Dodatkowo urządzenie można przenosić w dowolne miejsce i dzięki temu mieć kontrolę nad jakością powietrza na wybranym terenie.

Według zestawienia Europejskiej Agencji Środowiska Polska zajmuje pierwsze miejsce pod względem najwyższych stężeń pyłów PM2.5 oraz benzo(a)pirenu wśród wszystkich państw UE. W Polsce każdego roku z powodu przekroczonych ilości pyłu zawieszonego w powietrzu przedwcześnie umiera ok. 46 tysięcy osób, a dodatkowe prawie 3 tysiące z powodu nadmiaru tlenków siarki i ozonu (wg raportu Europejskiej Agencji Środowiska, ang. European Environment Agency – “Air quality in Europe 2017”).

Zanieczyszczenie powietrza to efekt m.in. korzystania ze starych kotłów węglowych oraz słabej jakości paliw. Poprzez uświadamianie mieszkańców o złym stanie powietrza Polska Spółka Gazownictwa zachęca do korzystania z gazu ziemnego jako alternatywy dla starych pieców i kotłów węglowych.

To nie koniec działań podejmowanych w województwie śląskim na rzecz czystego powietrza. W planach jest wybudowanie łącznie 130 km sieci gazowej do 2022 roku. Ponadto samorząd Skoczowa zarezerwował już niemal 300 tys. złotych na dofinansowanie wymiany starych kotłów węglowych na gazowe w przyszłym roku.

Partnerami kampanii “Przyłącz się, liczy się każdy oddech” są: Fundacja PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza, Polska Federacja Stowarzyszeń Chorych na Astmę, Alergię i POChP oraz Politechnika Warszawska.