Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Vattenfall szuka zespołów ratunkowych

Vattenfall szuka zespołów ratunkowych

Firma Vattenfall szuka obecnie na rynku helikoptera, zespołu ratowników medycznych i systemu usług paramedycznych, które mogłyby mieć zastosowanie na morskich farmach wiatrowych Dan Tysk i Sandbank o mocy 288 MW każda. Farmy te znajdują się na niemieckiej części Morza Północnego.

B1
Reklama

Zainteresowane współpracą zespoły muszą zaprezentować operatorowi farm, że są w stanie szybko i sprawnie odpowiadać na wypadki na terenie tych obiektów, włączając w to dotarcie do poszkodowanych nawet w trudnych warunkach pogodowych, jakie nierzadko panują na terenie tych farm off-shore.

Personel medyczny będzie miał swoją bazę na platformie Dan Tysk, a jeśli będzie taka potrzeba będzie mógł być przerzucany drogą lotniczą pomiędzy poszczególnymi turbinami projektów Dan Tysk i Sandbank.

Reklama

Z wybranym zespołem, który najlepiej zaprezentuje się Vattenfallowi, firma ta podpisze umowę rozpoczynającą się 1. lutego 2018 roku. Umowa na usługi podpisana ma być na dwa lata. Zgłoszenia w postępowaniu nadsyłać można do 22. sierpnia tego roku.

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.