Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

W Bahrajnie odkryto nowe złoża ropy naftowej

W Bahrajnie odkryto nowe złoża ropy naftowej

Bahrajn jest jednym z najmniejszych państw w rejonie Bliskiego Wschodu. Zdecydowaną większość swojego PKB generuje dzięki wydobywaniu ropy naftowej, na którą zapotrzebowanie wciąż utrzymuje się na wysokim poziomie. Z racji niewielkich rozmiarów swojego terytorium, Bahrajn nie może konkurować w sektorze wydobywczym z państwami, takimi jak Arabia Saudyjska czy Iran, które z racji swoich rozmiarów dysponują większą ilością surowców mineralnych, w tym ropy. Ostatni komunikat przekazany do wiadomości publicznej przez rząd tego królestwa wywołał jednak nie małe poruszenie wśród państw zrzeszonych w OPEC.

Pierwszego dnia kwietnia rządowa agencja informacyjna BNA poinformowała, że w Bahrajnie zlokalizowano nowe złoża ropy naftowej, które szacowane są na 80 miliardów baryłek ropy. Ich rozmiar znacząco przekracza te, które zostały odkryte w pierwszej połowie XX wieku. Eksploatacja starych złóż po dziś dzień generuje dla Bahrajnu duże przychody, będąc przyczyną ekonomicznego sukcesu tego małego państwa.

B1
Reklama

Przed odkryciem nowych złóż zasoby ropy naftowej Bahrajnu szacowano na ok. 125 milionów baryłek. Odkrycie nowego złoża przyczyni się do bezpieczeństwa energetycznego kraju na wiele następnych lat. Nie zmienia to jednak faktu, że władze Bahrajnu wciąż dążą do dywersyfikacji gospodarki, która z racji opierania się głównie na paliwach kopalnych, nie jest zbyt stabilna. Tylko w latach 2013 – 2016 przychody generowane z wydobycia gazu oraz ropy spadły o ponad 40% ze względu na wahania cen surowców.

Reklama

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.