W gminie Szaflary powstanie największa elektrownia geotermalna w Polsce

W Gminie Szaflary powstać ma najgłębszy odwiert geotermalny w Polsce. Zanim to jednak będzie możliwe konieczne są badania sejsmiczne i magnetotelluryczne, by określić najlepszą lokalizację dla tej instalacji.

Jak wynika z umowy o dofinansowanie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, odwiert ma mieć co najmniej 5,2 km głębokości. Maksymalną głębokość szacuje się na 7 km. Woda z tej głębokości może mieć temperaturę nawet 120 stopni Celsjusza.

Fotowoltaika od Columbus Energy

Inwestycję komentuje wójt gminy, Rafał Szkaradziński: „Ruszamy z długo przygotowywaną inwestycją. Prace mające na celu zlokalizowanie źródła mają być przeprowadzone jesienią i zimą z uwagi na ochronę przyrody, głównie siedlisk ptaków, natomiast sama budowa odwiertu ruszy w przyszłym roku i potrwa 6-7 miesięcy”.

Uzyskane dofinansowanie z NFOŚiGW obejmuje 100% kosztów inwestycji – niemalże 45 milionów złotych, jak podaje Szkaradziński.

Badania mają dać odpowiedź na pytanie, czy wydobywaną z wnętrza ziemi wodę należy z powrotem zatłaczać, ponieważ obecnie nikt nie kontroluje zatłaczania powrotnego wody geotermalnej. Schłodzoną wodę geotermalną zatłacza przedsiębiorstwo Geotermia Podhalańska, natomiast przedsiębiorcy, którzy eksploatują źródła geotermalne na potrzeby rekreacyjne, choćby basenów, wypuszczają schłodzoną wodę do rzek i potoków, bez zatłaczania jej z powrotem do ziemi”, opowiada wójt Szaflar. „Badania mają dać odpowiedź, czy zatłaczanie jest konieczne, aby w przyszłości nie okazało się, że źródła się wyczerpały. Te badania są kluczowe dla przyszłości całej geotermii w Polsce”.

Jeżeli Główny Geolog Kraju stwierdzi, że konieczne są dalsze badania niecki, to otwór będzie pogłębiony. Nowy odwiert ma dać informacje o zasobach geotermalnych całego fliszu podhalańskiego. Posiadamy już wszystkie niezbędne zgody na wykonanie prac, a przetarg na wiercenie otworu będzie obejmował zakres do 7 tys. metrów”, poinformował Szkaradziński.

Energia cieplna uzyskana z instalacji ma posłużyć do ogrzewania domów na terenie gminy oraz do produkcji energii elektrycznej na potrzeby zakładu wydobywczego. Dodatkowo prąd popłynie stąd do instalacji geotermalnej w Zakopanem oraz zasili sąsiednie wsie.

Na zdjęciu głównym geotermia w Zakopanem.

źródło: wnp.pl