Wiceminister Mariusz Gajda o bezpieczeństwie przeciwpowodziowym

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia hydrologiczne 3. i 2. na terenie w siedmiu województwach. Opady deszczu spowodowały przekroczenie stanów alarmowych, występują też lokalne podtopienia.

Trzeci, najwyższy stopień ostrzeżenia hydrologicznego ogłoszono dla województw: Opolskiego, Śląskiego i Łódzkiego. Ostrzeżenia 2 stopnia, możliwość przekroczenie stanów ostrzegawczych, wydano dla województw: Opolskiego, Dolnośląskiego, Śląskiego, Małopolskiego, Świętokrzyskiego, Łódzkiego i Mazowieckiego.

Obecnie nie występuje zagrożenie powodziowe na dużych rzekach, natomiast na mniejszych (dopływach) mamy do czynienia z podtopieniami.  Jednostki nadzorowane przez Ministra Środowiska na bieżąco jednak monitorują sytuację na rzekach i zbiornikach retencyjnych.

Nowe Prawo wodne

Ministerstwo Środowiska przygotowało nowe Prawo wodne, które ma się przyczynić m.in. do poprawy bezpieczeństwa przeciwpowodziowego w Polsce.  Jak podkreśla wiceminister Gajda, podstawowymi błędami przez ostatnie lata było niewłaściwe zarządzanie w gospodarce wodnej – wały przeciwpowodziowe u marszałków województw, rzeki w administracji rządowej. Brakowało też systematycznego finansowania inwestycji przeciwpowodziowych.

„Te błędy naprawia projekt ustawy – prawa wodnego, który 26 kwietnia został skierowany do Sejmu RP. Zakłada on jednolite zarządzanie w gospodarce wodnej, rzeka i wały będą znajdowały się w jednych rękach. Przewidziano w nim również zwiększone i systematyczne finansowanie, szczególnie pod kątem ochrony przed powodzią – podkreśla wiceminister Gajda.

Projekt ustawy proponuje utworzenie jednolitej struktury służb gospodarki wodnej na terenie całego kraju – Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie”. W imieniu Skarbu Państwa będzie ono zarządzało wszystkimi wodami publicznymi. Pozwoli to na lepsze zarządzanie nie tylko wałami przeciwpowodziowymi, ale także urządzeniami melioracyjnymi, co  w efekcie zwiększy bezpieczeństwo przeciwpowodziowe obywateli.

    Dodaj komentarz

Poprzedni artykuł

W Brukseli odbyło się głosowanie nad nowymi konkluzjami BAT

Następny artykuł

Chiny niebawem zostaną liderem czystej energii?

Mogą też Ci się spodobać...Tagi: , , , , , ,