Nowe prawo wodne – co warto wiedzieć?

W celu wyjaśnienia założeń reformy Ministerstwo Środowiska i Narodowy Fundusz Środowiska i Gospodarki Wodnej zorganizowali konferencję prasową. Minister Mariusz Gajda zapewnił, że w sposób rozsądny będą wprowadzane zmiany i inwestycje. Natomiast przedstawiciel NFSiGW, Roman Wójcik poinformował, że ze środków funduszu finansowane są następujące działania: budowa i odbudowa obiektów hydrologicznych, przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska, wspomaganie żeglugi śródlądowej.

Nowe stawki za wodę spowodują podwyżki cen prądu

Nowe prawo wodne zostało przyjęte w połowie lipca, a mimo to kontrowersje z nim związane wciąż nie ustają. Choć rząd zapewniał, że ceny energii elektrycznej pozostaną bez zmian, to w dalszym ciągu istnieją obawy, że stanie się inaczej, co potwierdza nawet sam Minister Energii Krzysztof Tchórzewski. Apeluje on, by z nowych przepisów wyłączyć sektor energetyczny, bowiem w przeciwnym wypadku czeka nas podwyżka cen prądu.

Prawo wodne a nowe przepisy

Bardzo długo czekaliśmy na rozporządzenie dotyczące prawa wodnego. W końcu po wielu latach powstała ustawa zmieniająca dotychczasowe zasady gospodarowania wodami. Została ona ustalona przez sejm i zawiera ponad pięćset siedemdziesiąt…

Sejm przyjął nowe Prawo wodne

Nowe Prawo wodne pozwoli także na sprawniejsze zarządzanie zasobami wodnymi, bardziej racjonalne wydatkowanie środków publicznych oraz zmniejszenie obciążenia budżetu państwa. W efekcie zwiększy też bezpieczeństwo przeciwpowodziowe obywateli.