Sejm przyjął nowe Prawo wodne

Nowe Prawo wodne pozwoli także na sprawniejsze zarządzanie zasobami wodnymi, bardziej racjonalne wydatkowanie środków publicznych oraz zmniejszenie obciążenia budżetu państwa. W efekcie zwiększy też bezpieczeństwo przeciwpowodziowe obywateli.

Przyjęte przez Sejm regulacje dotyczą przede wszystkim utworzenia nowej struktury organizacyjnej gospodarowania wodami (Wody Polskie), zasad udostępniania składników Skarbu Państwa związanych z gospodarowaniem wodami oraz zasad ponoszenia opłat za usługi wodne.

Przyjęte przepisy nowego Prawa wodnego umożliwiają obniżenie maksymalnej stawki opłaty z 4,23 zł do 0,70 zł za m3. Pozostaną one na niezmienionym poziomie do 2020 r. Nowe Prawo wprowadza opłatę stałą w celu racjonalnego wykorzystania zasobów wodnych.

Nowe opłaty obejmą także sektory energetyki oraz chowu i hodowli ryb. Stawki za wodę dla przemysłu pozostaną na takim samym poziomie, jak w 2016 roku co najmniej do 2018 r.

Woda dla rolników do ilości 5.000 litrów dziennie (5 m3) liczona średniorocznie będzie bezterminowo bezpłatna. Zasada ta obejmie większość rodzinnych gospodarstw rolnych w Polsce. Tylko przedsiębiorstwa prowadzące intensywną produkcję rolną (jest ich ok. 3 tys.), w przypadku poboru wód podziemnych na potrzeby produkcji, będą ponosiły opłatę 15 groszy za każdy 1000 litrów wody pobranej za pomocą pomp.

Nowe Prawo wodne wejdzie w życie 1 stycznia 2018 roku. Dzięki temu Polska skorzysta z unijnego dofinansowania i uniknie ewentualnych kar ze strony Unii Europejskiej.

Przeczytaj także:

Nowe prawo wodne negatywnie wpłynie na polską energetykę wodną

    Dodaj komentarz

Poprzedni artykuł

Seagreen wyznacza cele dla kolejnej generacji turbin wiatrowych

Następny artykuł

Elektryczne autobusy także w Moskwie od 2018 roku

Mogą też Ci się spodobać...Tagi: , ,