Seagreen wyznacza cele dla kolejnej generacji turbin wiatrowych

Spółki SSE oraz Fluor zaktualizowały projekt morskiej instalacji Seagreen Alpha i Bravo o łącznej mocy 1050 MW. Farmy te mają powstać w Outer Tau, na wschodnim wybrzeżu Szkocji.

Partnerzy mają zamiar zwiększyć moc planowanych do zainstalowania turbin z 7 MW do 15 MW i zmniejszyć ich ilość z planowanych obecnie 150 do około 70 – 120 turbin. W nowych warunkach zwiększyć ma się też odległość pomiędzy turbinami z obecnych 835 metrów do 1 kilometra.

Potencjalna data instalacji systemu to, jak podają spółki, rok 2022. Jest to wstępna data, gdyż powodzenie operacji zależy od podpisania kontraktów i realizacji aukcji.

Seagreen jest jedną z trzech farm w regionie Tay i Firths of Forth w Szkocji, mających problemy prawne związane z oceną wpływu instalacji na środowisko naturalne. Sprawa trafiła do Sądu Najwyższego, a jedną ze stron jest fundacja zajmująca się ochroną ptaków. Jak poinformowała spółka zajmująca się opisywanym projektem, Seagreen Wind Energy, dostarczyła już zaktualizowany raport do Marine Scotland, które zajmuje się wydawaniem licencji na działanie morskich farm wiatrowych.

Jak informują przedstawiciele Seagreen, w raporcie dokładnie opisano potencjalny wpływ farmy na środowisko podczas konstrukcji, działania i demontażu. Raport opisuje w detalach także postępowania spółki mające na celu regularne badanie wpływu instalacji na środowisko podczas jej pracy i działania.