Nowe prawo wodne – co warto wiedzieć?

Od pewnego czasu Ministerstwo Środowiska zapewnia, że chce poprawiać stan środowiska wodnego w Polsce. W tym celu w 2018 roku wdrożona ma być odpowiednia reforma.

Zapowiedzi zmian w zarządzaniu gospodarką wodną w Polsce pojawiły się już w 2016 roku. Sekcja Krajowa Pracowników Gospodarki Wodnej NSZZ Solidarność ustalała kształt reformy z rządem Prawa i Sprawiedliwości. Postulowano przede wszystkim usprawnienie systemu, do którego przyczynić miało się połączenie kompetencji Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej (RZGW) i Wojewódzkich Zarządów Melioracji i Urządzeń Wodnych (WZMiUW) pod jedną instytucją – Wody Polskie.

W ciągu roku plany się jednak zmieniły. Rząd  bez konsultacji społecznych podjął decyzję o wydzieleniu wód o szczególnym znaczeniu transportowym z jednorodnego systemu zarządzania. Specjalnie dla nich utworzył Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, co zamiast połączyć i usprawnić system, wprowadziło dwuwładzę resortów.

Fotowoltaika od Columbus Energy

Jeszcze w lipcu 2017 roku ustawa Prawo wodne przyjęta została przez Sejm bez rozporządzeń wykonawczych, co nie przekłada się na sprawne jej wdrażanie. Nie było wiadome, które rzeki i obiekty przejdą do żeglugi.

W celu wyjaśnienia założeń reformy Ministerstwo Środowiska i Narodowy Fundusz Środowiska i Gospodarki Wodnej zorganizowali konferencję prasową. Minister Mariusz Gajda zapewnił, że w sposób rozsądny będą wprowadzane zmiany i inwestycje. Natomiast przedstawiciel NFSiGW, Roman Wójcik poinformował, że ze środków  funduszu finansowane są następujące działania: budowa i odbudowa obiektów hydrologicznych, przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska,  wspomaganie żeglugi śródlądowej.