Nowe stawki za wodę spowodują podwyżki cen prądu

Nowe prawo wodne zostało przyjęte w połowie lipca, a mimo to kontrowersje z nim związane wciąż nie ustają. Choć rząd zapewniał, że ceny energii elektrycznej pozostaną bez zmian, to w dalszym ciągu istnieją obawy, że stanie się inaczej, co potwierdza nawet sam Minister Energii Krzysztof Tchórzewski. Apeluje on, by z nowych przepisów wyłączyć sektor energetyczny, bowiem w przeciwnym wypadku czeka nas podwyżka cen prądu.

Minister Energii przesłał do Resortu Środowiska dokument, w którym przedstawia swoje stanowisko, mające na celu uchronienie obywateli przed nieuchronnymi, jego zdaniem, podwyżkami cen.

Nie wiadomo dokładnie, w jaki sposób Wody Polskie będą naliczały opłaty, np. w jaki sposób będą pozyskiwały od podmiotów zobowiązanych do wnoszenia opłat zmiennych informacje nt. parametrów ścieków – napisał Krzysztof Tchórzewski.

Minister Energii ma swoje pomysły, mogące jego zdaniem zniwelować zagrożenia wobec sektora energetycznego, którymi dzieli się z Ministerstwem Środowiska. – Z uwagi na istotne, obecne i przyszłe, obciążenia finansowe sektora elektroenergetycznego związane z krajowymi i europejskimi regulacjami środowiskowymi oraz mając na względzie ochronę odbiorców końcowych przed nadmiernym wzrostem cen energii elektrycznej i ciepła, wnoszę o obniżenie zaproponowanych w projekcie rozporządzenia stawek jednostkowych opłat za usługi wodne i współczynników różnicujących w odniesieniu do sektora energii – zaproponował.

Na chwilę obecną Resort Środowiska nie odniósł się do wystosowanych propozycji, jednakże możliwe jest, że stanowisko w tej sprawie poznamy w ciągu najbliższych kilku dni.