woda - prawo wodne

Woda podrożeje? Wszystko przez zmiany w Prawie wodnym

Podwyżka cen wody o nawet 50% wydaje się realna ze względu na zmiany, jakie mogą zostać wprowadzone w nowelizowanym prawie wodnym. Samorządy protestują, ministerstwo uspokaja.

Kolejna nowelizacja prawa wodnego

Ustawa prawo wodne weszła w życie 1 stycznia 2018 roku. Od tego czasu była już kilkukrotnie nowelizowana. Czekają nas jednak kolejne zmiany związane z naliczaniem opłat za pozwolenia wodnoprawne. W myśl nowych przepisów przedsiębiorstwa zaopatrujące mieszkańców w wodę lub zakłady produkcyjne muszą posiadać specjalne pozwolenie. Sęk w tym, że ustawodawca opisał sposób obliczania opłat stałych w przypadku nowych wniosków. Te złożone wcześniej sprawiają jednak spory kłopot. Brakuje informacji o korzystaniu z wody mierzonym w m3/sekundę, znalazły się za to inne wartości, takie jak maksymalna ilość pobieranej wody w m3 w przeliczeniu na godzinę, dobę czy rok.

W rezultacie Wody Polskie naliczały opłatę stałą na podstawie wskazania m3/godzinę. To spowodowało falę spraw sądowych zgłaszanych przez gminy, w wyrokach których nakazywano obniżanie wysokości opłat. Wody Polskie zaczęły więc naliczać opłaty tak, by było to korzystniejsze dla odbiorców. Ustawodawca chce jednak doprecyzować zapisy ustawy. Proponowane jest, by w razie braku wskazania w m3/sekundę opłata obliczana była na podstawie „wyrażonych w m3 na godzinę maksymalnych ilości możliwych”. Doprowadzi to jednak do wzrostu kosztów opłaty stałej, a co za tym idzie do podwyższenia cen taryfowych za wodę i ścieki. Przeciw rozwiązaniu już protestują samorządy i Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie”. Dlaczego? Okazuje się, że opłata stała wzrosłaby średnio aż o 205%, co przełożyłoby się na wzrost cen u odbiorców nawet o 50%.

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej uważa tymczasem, że proponowany wskaźnik jest właściwy i rekompensuje rezerwację zasobów wód w ilości umożliwiającej korzystanie z nich w dowolnym momencie w maksymalnym rozmiarze. Dodatkowo zapis uzyskał poparcie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Jednocześnie resort uspokaja, że zmiana nie wpłynie na wzrost cen wody, ponieważ w taki sposób naliczano opłaty od 2018 roku. Ponadto według statystyk sporządzonych przez Wody Polskie roczne opłaty za wodę spadły w przeciętnej czteroosobowej rodzinie o 500 zł w porównaniu z rokiem 2015.

1 comment
  1. Pokażcie swoje wyliczenia bo ciężko przyjąć Wasze szacunki na wiarę. Jaki procent ceny detalicznej stanowi opłata stała za wodę surową?? Podajcie źródło danych.

Dodaj komentarz

Zapisz się do naszego newslettera

Wysyłamy maksymalnie jedną wiadomość w tygodniu, nie spamujemy!

Czytaj więcej:

Szanse i wyzwania długoterminowych umów zakupu energii PPA w Polsce

Wzrost cen energii elektrycznej w Europie w roku 2019 spowodował, że firmy zaczęły szukać różnych sposobów na ustabilizowanie kosztu energii w swoich przedsiębiorstwach. Odbiorcy oczekują dostaw pewnej, stabilnej energii w konkurencyjnej cenie. Dodatkowo polityka klimatyczna Unii Europejskiej zmienia myślenie odbiorców i daje asumpt do rozważań w kontekście inwestycji w odnawialne źródła energii. Jakie są więc szanse i wyzwania długoterminowych umów zakupu energii PPA w Polsce?