Woda podrożeje? Wszystko przez zmiany w Prawie wodnym

Podwyżka cen wody o nawet 50% wydaje się realna ze względu na zmiany, jakie mogą zostać wprowadzone w nowelizowanym prawie wodnym. Samorządy protestują, ministerstwo uspokaja.

Kolejna nowelizacja prawa wodnego

Ustawa prawo wodne weszła w życie 1 stycznia 2018 roku. Od tego czasu była już kilkukrotnie nowelizowana. Czekają nas jednak kolejne zmiany związane z naliczaniem opłat za pozwolenia wodnoprawne. W myśl nowych przepisów przedsiębiorstwa zaopatrujące mieszkańców w wodę lub zakłady produkcyjne muszą posiadać specjalne pozwolenie. Sęk w tym, że ustawodawca opisał sposób obliczania opłat stałych w przypadku nowych wniosków. Te złożone wcześniej sprawiają jednak spory kłopot. Brakuje informacji o korzystaniu z wody mierzonym w m3/sekundę, znalazły się za to inne wartości, takie jak maksymalna ilość pobieranej wody w m3 w przeliczeniu na godzinę, dobę czy rok.

Fotowoltaika od Columbus Energy

W rezultacie Wody Polskie naliczały opłatę stałą na podstawie wskazania m3/godzinę. To spowodowało falę spraw sądowych zgłaszanych przez gminy, w wyrokach których nakazywano obniżanie wysokości opłat. Wody Polskie zaczęły więc naliczać opłaty tak, by było to korzystniejsze dla odbiorców. Ustawodawca chce jednak doprecyzować zapisy ustawy. Proponowane jest, by w razie braku wskazania w m3/sekundę opłata obliczana była na podstawie „wyrażonych w m3 na godzinę maksymalnych ilości możliwych”. Doprowadzi to jednak do wzrostu kosztów opłaty stałej, a co za tym idzie do podwyższenia cen taryfowych za wodę i ścieki. Przeciw rozwiązaniu już protestują samorządy i Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie”. Dlaczego? Okazuje się, że opłata stała wzrosłaby średnio aż o 205%, co przełożyłoby się na wzrost cen u odbiorców nawet o 50%.

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej uważa tymczasem, że proponowany wskaźnik jest właściwy i rekompensuje rezerwację zasobów wód w ilości umożliwiającej korzystanie z nich w dowolnym momencie w maksymalnym rozmiarze. Dodatkowo zapis uzyskał poparcie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Jednocześnie resort uspokaja, że zmiana nie wpłynie na wzrost cen wody, ponieważ w taki sposób naliczano opłaty od 2018 roku. Ponadto według statystyk sporządzonych przez Wody Polskie roczne opłaty za wodę spadły w przeciętnej czteroosobowej rodzinie o 500 zł w porównaniu z rokiem 2015.