Program Czyste Powietrze do poprawki? Piotr Woźny zapowiada zmiany

Piotr Woźny zapowiada zmiany w rządowym programie Czyste Powietrze, który powstał przed rokiem w celu walki z zanieczyszczeniem powietrza w naszym kraju. Zmiany mają obejmować m.in. nawiązanie współpracy z sektorem bankowym.

Konieczność wprowadzenia zmian w programie Czyste Powietrze wynika z niewielkiej liczby podpisanych umów oraz wolnego tempa rozpatrywania wniosków. Dotychczas za przyjmowanie dokumentów odpowiedzialne były wojewódzkie fundusze ochrony środowiska oraz gminy, które zdeklarowały chęć współpracy. Jak podaje portal gramwzielone.pl., w ciągu pierwszego roku obowiązywania programu zgłoszono prawie 80 tys. wniosków, spośród których podpisano ponad 30 tys. umów.

Piotr Woźny, który niedawno objął stanowisko prezesa NFOŚiGW, zamierza więc zmienić ten stan rzeczy i proponuje współpracę z sektorem bankowym. Nim jednak dojdzie ona do skutku, konieczne są konsultacje społeczne. – Jeżeli chcemy dotrzeć z interwencją do kilku milionów polskich domów – a taki jest cel programu priorytetowego Czyste Powietrze – i poprzez to osiągnąć mierzalną poprawę jakości powietrza w Polsce do 2030 r., to koniecznym jest uzyskanie wsparcia samorządów i sektora bankowego w realizacji celu strategicznego „Czystego Powietrza” – wynika z oficjalnego komunikatu prasowego NFOŚiGW.

Jak miałby przebiegać współpraca z bankami w ramach programu Czyste Powietrze?

Zgodnie z założeniem NFOŚiGW banki miałby powołać linie kredytowe przeznaczone na inwestycje w termomodernizację domów jednorodzinnych oraz wymianę starych źródeł ciepła. Jednocześnie banki odpowiadałyby za platformę elektroniczną do składania wniosków, tak jak w przypadku programu 500+. Zarejestrowane w ramach platform wnioski trafiałyby następnie do odpowiednich jednostek sektora publicznego, które wydawałyby decyzję o finansowaniu.

W zamian od jednostek NFOŚiGW banki otrzymywałyby bieżące informacje na temat regulacji i zmian w programie Czyste Powietrze oraz zyskałby dodatkowe narzędzie do pozyskania klientów, którzy w ramach usługi mogliby zaciągać kredyty uzupełniające ich inwestycję w termomodernizację lub wymianę źródła ciepła.

Akcja kredytowa w tym obszarze jest bezpieczna i rentowna. Kredyty zaciągane przez gospodarstwa domowe na poprawę substancji mieszkaniowej są obciążone relatywnie niskim ryzykiem. Po pierwsze wykonywane są przez właścicieli nieruchomości, a termomodernizacja budynku czy też wymiana źródła ogrzewania podnosi jego wartość. Po drugie spłata części kapitału kredytu ze środków publicznych (np. ze zwrotu podatku PIT czy z dotacji otrzymanej w ramach programu „Czyste Powietrze”) ułatwia obsługę kredytu przez gospodarstwo domowe – wyjaśnia NFOŚiGW.

Póki co propozycja współpracy z bankami w ramach Czystego Powietrza wymaga konsultacji społecznych oraz dyskusji z NFOŚiGW z Ministerstwem Finansów i Komisją Nadzoru Finansowego. W planach jest również uproszczenie wniosków oraz uruchomienie kampanii edukacyjnej i reklamowej całego programu.