Włoski potencjał fotowoltaiczny przekroczył 19 GW

Na początku obecnej dekady dzięki bardzo atrakcyjnemu systemowi dofinansowania OZE, włoski rynek fotowoltaiczny przeżył bardzo szybki rozwój, który w ostatnich latach zaczął hamować. Obecnie włoski rynek fotowoltaiczny rozwija się wolniej, ale od kilku kwartałów notuje się wzrost dołączanych nowych mocy PV o około 30 MW na miesiąc.

Jak szacuje stowarzyszenie Anie Rinnovabli zrzeszające przedstawicieli branży odnawialnej, w roku 2016 do sieci przesyłowej podłączono niemalże 370 MW nowych mocy słonecznych. To o ponad 20% więcej niż rok wcześniej. Pewną nowością jest fakt, że za ten wzrost odpowiadają głównie niewielkie, domowe systemy fotowoltaiczne o mocy do 20 kW i instalowane na obiektach komercyjnych systemy do 100 kW. Dotychczasowo głównymi instalowanymi w tym kraju systemami były duże farmy fotowoltaiczne.

Fotowoltaika od Columbus Energy

Jak informuje PV Magazine, przyczyną rozwoju tego sektora we Włoszech są ulgi podatkowe przyznawane użytkownikom modernizowanych w ten sposób budynków. Także regulacje dotyczące produkcji energii elektryczne na własne potrzeby sprzyjają rozwojowi sektora.

Jak informuje włoski operator Terna, na koniec roku 2015 do sieci przesyłowych we Włoszech podłączone było łącznie 18,9 GW systemów fotowoltaicznych. Jeśli uwzględnić dane przedstawiane przez Anie Rinnovabli, to na koniec zeszłego roku łączna moc systemów PV w sieci wzrosła do około 19,2 GW. Przekłada się to na ponad 25500 TWh wyprodukowanego prądu, czyli około 7% krajowego zapotrzebowania.

Obecny rok nie jest gorszy: zainstalowano już ponad 25 MW systemów fotowoltaicznych – o 7% więcej niż w analogicznym okresie zeszłego roku. Wzrost ten, podobnie jak w przypadku wyników za rok ubiegły, wynika głównie z ilości montowanych niewielkich systemów o mocy 20 kW.