Wotum nieufności wobec dyrektora Lasów Państwowych

Leśnicy należący do NSZZ “Solidarność” wyrazili wotum nieufności wobec Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, Andrzeja Koniecznego. Ostatnie jego decyzje o zmianach kadrowych w regionalnych dyrekcjach wywołały falę krytyki ze strony samych leśników. “Podważone zostało morale leśnika, którego odbudowa nie dokona się po cofnięciu złych decyzji!!!

Leśnicy są zbulwersowani ostatnimi zmianami kadrowymi w Lasach Państwowych. Dyrektor generalny Andrzej Konieczny przeprowadził szereg zmian osobowych na szczeblu regionalnych dyrekcji, między innymi w Katowicach, Wrocławiu, Olsztynie czy Pile. Jednak największe kontrowersje pojawiły się w przypadku Szczecinka i Poznania.

Kontrowersyjne nominacje RDLP

12 maja dyrektorem w Szczecinku został Łukasz Maciejunas, komendant Straży Leśnej z Nadleśnictwa Browsk. Miał on wyróżniać się wyjątkową brutalnością wobec aktywistów broniących Puszczę Białowieską przed wycinką. W Poznaniu z kolei dyrektorką została Ewa Jedlikowska. Dzień po jej nominacji okazało się, że nie spełnia kryteriów formalnych, aby objęła nową funkcję. 

Wotum nieufności wobec Koniecznego

Redakcja Oko.press otrzymała treści dokumentów, które przygotowano zaledwie kilka dni po kontrowersyjnych nominacjach. Pierwszy jest wyrażeniem wotum nieufności wobec Dyrektora Generalnego LP, przygotowanym przez Radę Krajową Sekcji Pracowników Leśnictwa NSZZ Solidarność. Wotum poparł Krajowy Sekretariat Zasobów Naturalnych, Ochrony Środowiska i Leśnictwa.

W treści wotum czytamy, że zmiany kadrowe miały nastąpić “z pominięciem prawa”, czyli niezgodnie z rozporządzeniem ministerialnym obowiązującym od 2003 roku. Związkowcy piszą, że podjęte przez Koniecznego decyzje przyczyniły się do “utraty resztek zaufania” i “zniweczyły wieloletnie wysiłki budowania wizerunku LP w społeczeństwie polskim…”.

KSZN zwraca uwagę, że nominacja dyrektorska z Poznania jest jedną z przyczyn wyrażenia wotum.

Działania te są wyjątkowo negatywnie odbierane przez leśników i prawicowe społeczeństwo polskie, a pozytywnie przez totalną opozycję, co w okresie kampanii wyborczej na urząd prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej rozbudza negatywny elektorat wobec naszego kandydata Andrzeja Dudy”.

Kim jest Ewa Jedlikowska?

Według Oko.press Jedlikowska nie miała wcześniejszego doświadczenia jako pracownica Lasów Państwowych. Egzamin na pierwszy stopień służby leśnej zdała 12 maja br., dwa dni przed objęciem dyrektorskiego fotela. Stanowisko dyrektora wymaga natomiast minimum ośmiu lat doświadczenia. 

Związkowcy liczą na to, że w tej sprawie zostaną podjęte nowe krokii. Anna Malinowska, rzeczniczka Lasów Państwowych w odpowiedzi na pytanie Oko.press poinformowała, że nie zna treści dokumentów od “Solidarności” i KSZN.

Andrzej Konieczny został Dyrektorem Generalnym LP na początku 2018 roku, zastępując Konrada Tomaszewskiego. Był wiceministrem środowiska za ostatniej kadencji ministra Jana Szyszki. Szefem LP został z nadania ministra Henryka Kowalczyka. 

Źródło: oko.press