Zielony kampus dla każdej uczelni w Polsce? Konferencja Budujemy Zielony Kampus

Kampus Uniwersytetu Medycznego w Łodzi stał się w pierwszym tygodniu marca forum wymiany myśli na temat odnawialnych źródeł energii, doradztwa energetycznego oraz wpływu środowiska na zdrowie człowieka. W konferencji „Budujemy Zielony Kampus – doradztwo energetyczne dla zrównoważonego rozwoju” uczestniczyło ponad 200 osób ze świata nauki, samorządu i przedsiębiorstw.

– Zastosowanie rozwiązań proekologicznych jest z reguły dość kapitałochłonne, a opłacalność inwestycji tego typu trzeba niekiedy rozpatrywać w długim horyzoncie czasowym. Nasze działania mają zatem na celu niwelowanie tych problemów tak, aby wdrażanie inwestycji korzystnych dla środowiska naturalnego, w tym dla człowieka, mogło być realizowane szybko i sprawnie przez jak największą liczbę podmiotów. Szczególnie chodzi tutaj o wsparcie beneficjentów, którzy nie mają wystarczających środków własnych do realizacji takich inwestycji lub dla których opłacalność inwestycji w wymiarze finansowym, nie zapewnia odpowiednio szybkiego okresu jej zwrotu – podkreśla Wojciech Miedzianowski, Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który był jednym z organizatorów wydarzenia.

Fotowoltaika od Columbus Energy

Imprezie towarzyszyło podpisanie deklaracji współpracy łódzkich uczelni wyższych na rzecz wdrażania proekologicznych rozwiązań. Będzie to pierwsza inicjatywa w Polsce, która ma na celu wykorzystanie potencjału szkół wyższych w kształtowaniu postaw proekologicznych w środowisku akademickim. – Zrównoważony rozwój to bardzo szerokie pojęcie, które często wykorzystywane jest tylko jako hasło w strategiach rozwoju uczelni wyższych. Od kilku lat w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi pracujemy nad tym, aby hasło to wypełnić treścią. Podjęliśmy wyzwanie zbudowania modelu uniwersytetu opartego o inteligentne zarządzanie inwestycjami budowlanymi oraz promowanie zachowań proekologicznych, a naszym poligonem doświadczalnym jest kampus CKD – tłumaczy Jacek Grabowski, Kanclerz Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.