Zmiany w ustawie o OZE: Nowe koszyki

Posłowie wkrótce powinni zająć się nowym projektem nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii, który przygotowało Ministerstwo Energii i przyjęła Rada Ministrów. Przyjęcie tego dokumentu jest niezbędne do uruchomienia aukcji w tym roku.

Nowelizacja ustawy o OZE ma przede wszystkim uporządkować i usprawnić proces łączenia pomocy inwestycyjnej i operacyjnej, którą inwestorzy mogą pozyskać w aukcjach. Wprowadzi ona tzw. regułę kumulacji, „której celem jest zapewnienie, że pomoc (lub innego rodzaju wsparcie) na jedno przedsięwzięcie, udzielana z różnych źródeł, miała charakter proporcjonalny, tj. że jest ograniczona do minimum niezbędnego dla przeprowadzenia tego przedsięwzięcia”, wyjaśnia ME.

W praktyce przełoży się to na pomniejszenie pomocy operacyjnej o uprzednio otrzymaną pomoc inwestycyjną, co powinno zapewnić rentowność planowanych instalacji. Dlatego inwestorzy, którzy nie korzystają ze wsparcia inwestycyjnego muszą zawrzeć w ofercie możliwie najwyższą cenę, a korzystający z pomocy inwestycyjnej wkalkulować kwotę w ofertę, odpowiednio pomniejszając cenę oferowaną.

Odpowiednie oszacowanie koniecznej pomocy inwestycyjnej pozwoli na obliczenie tzw. ekwiwalentu dotacji brutto.

Nowelizacja ustawy OZE proponuje również nowy podział koszyków aukcyjnych, który przedstawia się następująco:

– koszyk 1 – dla: instalacji z biogazem pozyskanym ze składowiska odpadów, z oczyszczalni ścieków oraz innych źródeł, dla instalacji na biomasę oraz układów hybrydowych, instalacji wykorzystujących biomasę, biopłyny, biogaz lub biogaz rolniczy w spalaniu wielopaliwowym oraz instalacji spalania biomasy lub układów hybrydowych w wysokosprawnej kogeneracji,

– koszyk 2 – dla: instalacji wytwarzających energię elektryczną z hydroenergii, źródeł geotermalnych lub wiatru na morzu,

– koszyk 3 – dla: instalacji na biogaz rolniczy,

– koszyk 4 – dla: instalacji wykorzystujących do produkcji energii elektrycznej energię wiatru na lądzie i energię promieniowania słonecznego,

– koszyk 5 – dla: hybrydowych instalacji OZE.

Do ustawy OZE zostaną również wpisane wolumeny i wartości energii, które rząd będzie chciał zakupić w tegorocznych aukcjach. Zależne są one od m.in. mocy instalacji. Istotne jest jednak to, aby oferty nie przekraczały maksymalnej wartości energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii określonej w ogłoszeniu o aukcji i 80 proc. ilości tej energii elektrycznej.

Dodaj komentarz


Zapisz się do naszego newslettera

Wysyłamy maksymalnie jedną wiadomość w tygodniu, nie spamujemy!

Mogą Ci się także spodobać

Robotyka, automatyka, odpowiedzialne gospodarowanie zasobami – w Krakowie startuje Open Eyes Economy Summit

Po raz kolejny do Krakowa przyjadą myśliciele i działacze z całego świata, którzy wyznaczają nowe, a zarazem odpowiedzialne trendy w dziedzinach związanych z życiem codziennym. Tegoroczna edycja Open Eyes Economy Summit odbędzie się w dniach 20–21 listopada na terenie Centrum Kongresowego ICE. Podczas OEES będzie można wziąć udział w wykładach i dyskusjach związanych m.in. z najnowocześniejszymi technologiami, ochroną środowiska naturalnego oraz zagadnieniami związanymi z zieloną energią.

Codzienny raport smogowy – 17.11.

Dziś według Polskiego Indeksu jakości powietrza w większości miast jest dobrze (PM10 – 21-60, PM2.5 -13-36), ale czy naprawdę tak jest? Wystarczy spojrzeć jakie są dopuszczalne poziomy stężeń dla pyłów zalecane przez Światową Organizacji Zdrowia by stwierdzić, że nasz krajowy indeks jest bardzo liberalny.