Zmiany w ustawie o OZE: Nowe koszyki

Posłowie wkrótce powinni zająć się nowym projektem nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii, który przygotowało Ministerstwo Energii i przyjęła Rada Ministrów. Przyjęcie tego dokumentu jest niezbędne do uruchomienia aukcji w tym roku.

Nowelizacja ustawy o OZE ma przede wszystkim uporządkować i usprawnić proces łączenia pomocy inwestycyjnej i operacyjnej, którą inwestorzy mogą pozyskać w aukcjach. Wprowadzi ona tzw. regułę kumulacji, „której celem jest zapewnienie, że pomoc (lub innego rodzaju wsparcie) na jedno przedsięwzięcie, udzielana z różnych źródeł, miała charakter proporcjonalny, tj. że jest ograniczona do minimum niezbędnego dla przeprowadzenia tego przedsięwzięcia”, wyjaśnia ME.

W praktyce przełoży się to na pomniejszenie pomocy operacyjnej o uprzednio otrzymaną pomoc inwestycyjną, co powinno zapewnić rentowność planowanych instalacji. Dlatego inwestorzy, którzy nie korzystają ze wsparcia inwestycyjnego muszą zawrzeć w ofercie możliwie najwyższą cenę, a korzystający z pomocy inwestycyjnej wkalkulować kwotę w ofertę, odpowiednio pomniejszając cenę oferowaną.

Odpowiednie oszacowanie koniecznej pomocy inwestycyjnej pozwoli na obliczenie tzw. ekwiwalentu dotacji brutto.

Nowelizacja ustawy OZE proponuje również nowy podział koszyków aukcyjnych, który przedstawia się następująco:

– koszyk 1 – dla: instalacji z biogazem pozyskanym ze składowiska odpadów, z oczyszczalni ścieków oraz innych źródeł, dla instalacji na biomasę oraz układów hybrydowych, instalacji wykorzystujących biomasę, biopłyny, biogaz lub biogaz rolniczy w spalaniu wielopaliwowym oraz instalacji spalania biomasy lub układów hybrydowych w wysokosprawnej kogeneracji,

– koszyk 2 – dla: instalacji wytwarzających energię elektryczną z hydroenergii, źródeł geotermalnych lub wiatru na morzu,

– koszyk 3 – dla: instalacji na biogaz rolniczy,

– koszyk 4 – dla: instalacji wykorzystujących do produkcji energii elektrycznej energię wiatru na lądzie i energię promieniowania słonecznego,

– koszyk 5 – dla: hybrydowych instalacji OZE.

Do ustawy OZE zostaną również wpisane wolumeny i wartości energii, które rząd będzie chciał zakupić w tegorocznych aukcjach. Zależne są one od m.in. mocy instalacji. Istotne jest jednak to, aby oferty nie przekraczały maksymalnej wartości energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii określonej w ogłoszeniu o aukcji i 80 proc. ilości tej energii elektrycznej.

Dodaj komentarz


You May Also Like

Rząd wystraszył się Unii i zmienił zdanie. Będą wiatraki i dekarbonizacja

Starsi Czytelnicy pamiętają pewnie zabawę z dawnego „Przekroju” pod tytułem „Wytęż wzrok i znajdź x szczegółów, którymi różnią się oba rysunki”. Wytężyliśmy się maksymalnie i poszukaliśmy różnic pomiędzy Krajowym Planem na Rzecz Energii i Klimatu przesłanym Brukseli oraz Polityką Energetyczną Państwa 2040 przeznaczoną na użytek krajowy. Okazało się, że w kilku punktach istotnie się różnią.

Chiny rosną w siłę, eksporterzy ropy tracą na znaczeniu

Chiny pełnią wiodącą rolę w dziedzinie energii odnawialnej i są obecnie największym na świecie producentem, eksporterem i instalatorem paneli słonecznych, turbin wiatrowych, baterii i pojazdów elektrycznych – tak wynika z najnowszego raportu Globalnej Komisji Geopolitycznej Przemian Energii, zaprezentowanego 11 stycznia w Abu Zabi. Na znaczeniu tracą liderzy rynku energetycznego opartego na paliwach kopalnych.