Zwiększenie wydajności ogniw PV dzięki nowej powłoce

Zwiększenie wydajności ogniw PV dzięki nowej powłoce

Szansą na wzrost potencjału ogniw PV są nie tylko ich nowoopracowywane konstrukcje. Równie ważne okazują się być prace nad innowacyjnymi elementami istniejących rozwiązań. Udowodniła to studentka zjednoczonych Emiratów Arabskich, której odkrycie pozwoli na zwiększenie wydajności ogniw tandemowych do 32 proc.

Studentka Instytutu Nauki i Technologii Masdar (ZEA), Sabina Abdul Hadi, otrzymała nagrodę za najlepszy poster podczas 42. edycji Specjalistycznej Konferencji Fotowoltaicznej IEEE (PVSC) w Nowym Orleanie. Wydarzenie PVSC corocznie gromadzi technologów, naukowców i studentów z różnych organizacji fotowoltaicznych, przedsiębiorstw, uniwersytetów i ośrodków badawczych. Jest szansą na ich wykazanie się i zaprezentowanie swoich najnowszych rozwiązań i produktów.

Metoda zaprezentowana przez Hadi może zwiększyć efektywność tandemowych ogniw słonecznych do wartości 32 proc. Jest to przełomowe osiągnięcie w branży, gdyż dotychczas najwyższe sprawności, rzędu 25 proc., cechowały standardowe ogniwa krzemowe. Bodźcem, który sprawił, że studentka zajęła się tematem była chęć do zredukowania zjawiska rozpraszania i odbijania promieni słonecznych od powierzchni ogniwa, co bezpośrednio przekłada się na wzrost ich wydajności.

Ogniwa tandemowe budują dwa główne składniki, wykonane z różnych materiałów, które dzielą je na część górną i dolną. Taka konstrukcja jest bardziej skuteczna w przekształcaniu światła słonecznego w energię elektryczną z powodu lepszego wykorzystania widma słonecznego. Hadi w swoim projekcie dodatkowo powiększyła dostęp promieniowania do dolnej części ogniwa, a zebrane podczas badań dane udowodniły zwiększoną efektywność.

Jest to rozwiązanie nie tylko innowacyjne, ale również pozwalające na redukcję kosztów produkcyjnych. Wynika to z tego, że konstrukcja umożliwia inżynierom wybór rodzaju materiału do budowy ogniw. Ponadto Hadi ma nadzieję, że jej projekt zapoczątkuje nowe technologie pozwalające uzyskiwać coraz lepsze sprawności urządzeń w branży fotowoltaicznej.

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.