100% podwyżka cen za wywóz śmieci w gminie Niemce!

Radni gminy Niemce na nadzwyczajnej sesji ustalili wysokość opłat za odbiór odpadów na rok 2020. Mieszkańcy są oburzeni, bo po podwyżkach przyjdzie zapłacić im więcej niż w stolicy naszego kraju. Temat śmieci wzbudza wiele emocji.

Wywóz śmieci i stawki z tym związane były głównym tematem nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Niemce. Niestety decyzje, które podjęto podczas obrad, są skrajnie niekorzystne dla mieszkańców. W całym kraju mówi się o podwyżkach za usługi, w tej miejscowości jednak od 1 stycznia 2020 roku mieszkańcy zapłacą prawie 100% więcej za odbiór odpadów. Nie pomogły protesty mieszkańców.

Fotowoltaika od Columbus Energy

Stawki wyższe niż w Warszawie, życie jak… w Madrycie

Radni ustalili stawkę za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszącą 30 zł miesięcznie za osobę. Na ulgę 5 zł mogą liczyć właściciele nieruchomości, którzy zagwarantują kompostowanie bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. Czteroosobowa rodzina mieszkająca w domku jednorodzinnym zapłaci 120 zł miesięcznie za wywóz posegregowanych śmieci. W Warszawie wysokość kwoty ustalono na 94 złote (tak samo dla jednej osoby, jak i dla 4-osobowej rodziny). Dodatkowo zgodnie z unijnymi przepisami od 2020 roku gminy mają obowiązek odzyskiwać co najmniej 50% surowców wtórnych.

Konieczność segregacji śmieci nie ulega wątpliwości, ale drastycznym wzrostem opłat za wywóz raczej nie zachęca się do proekologicznych postaw.