20 milionów do wzięcia z PARP

Na taką kwotę będzie mógł liczyć projekt, który spełni warunki zawarte w założeniach konkursu o dofinansowaniu innowacyjnego projektu z zakresu elektromobilności.

Właśnie rozpoczęte konkursy sfinansuje Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Jeden z nich będzie dotyczył obszaru produkcji samochodów elektrycznych, infrastruktury zasilającej pojazdy o napędzie elektrycznym oraz technologii ładowania, magazynowania lub utylizacji i recyklingu komponentów ładowania.

Fotowoltaika od Columbus Energy

Po raz kolejny PARP wychodzi przedsiębiorcom naprzeciw i ułatwia aplikowanie dzięki zlikwidowaniu wymogu posiadania patentu. I choć za posiadanie takiego przyznawane będą dodatkowe punkty, to odejście od wymogu jego posiadania jest istotnym wyjściem naprzeciw.

Aplikować mogą firmy z sektora MŚP z projektami o wartości od 5 mln złotych, które w jednym z trzech lat obrotowych poprzedzających złożenie wniosku osiągnęły przychód ze sprzedaży na poziomie minimum 1 miliona złotych.

Wszelkie informacje są udzielane telefonicznie lub za pośrednictwem strony internetowej należącej do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.