20 września odbędzie się ogólnoświatowy Strajk Klimatyczny. Udział w nim weźmie 60 polskich miast!

W ramach ogólnoświatowej akcji #globalclimatestrike w 60 polskich miastach odbędzie się protest zorganizowany przez Młodzieżowy Strajk Klimatyczny. Akcja ma objąć aż 130 krajów.

Od 20 do 27 września na całym świecie będzie trwał Globalny Tydzień Protestu. 20 września to ostatni piątek przed szczytem klimatycznym ONZ w Nowym Jorku. Posiedzenie, które może zadecydować o losie planety, zmobilizowało społeczeństwo do utworzenia największego proekologicznego protestu w historii. Akcja to część Światowego Strajku Klimatycznego, który wyraża społeczny sprzeciw wobec bierności polityków w kwestii pogłębiającego się kryzysu klimatycznego.

Fotowoltaika od Columbus Energy

Decyzje największej wagi w sprawie ochrony klimatu

Jeśli decyzje o ochronie planety nie zapadną na najwyższych szczeblach władzy, to ekologiczne zmiany konsumenckie – choć ważne – nie będą miały znaczenia. Z raportu “Carbon Majors Raport” (2017 r.) wynika, że odpowiedzialność za emisje aż 70% gazów cieplarnianych ponosi 100 największych przemysłowych korporacji. Na niechlubnej liście znaleźli się m.in. paliwowi giganci: Shell, BP, Exxon Mobil oraz Chevron.

Protest Tysięcy Miast ma wywrzeć bezpośrednią presję na uczestnikach nowojorskiego spotkania klimatycznego ONZ tak, by poprzez decyzje na szczeblu międzynarodowym radykalnie ukrócone zostały zgubne praktyki, które stosują paliwowi giganci. Jeśli wzrost globalnej temperatury nie zatrzyma się na 1,5℃, to upały, ograniczenia w dostępie do wody, susze, powodzie i gwałtowne burze stanowić będą zaledwie przedsmak świata, w którym przyjdzie nam żyć. “Rządzący muszą wiedzieć, że społeczeństwo nie zgadza się, by nasz świat zginął przez ich ignorancję” – piszą organizatorzy.

Polski „Łańcuch Dla Przyszłości”

W Polsce pikiety odbędą się w co najmniej 60 miastach. Ich organizatorem jest Młodzieżowy Strajk Klimatyczny. “Zamiast iść do szkoły, wychodźmy na ulice” – nawołują aktywiści.

Największy protest odbędzie się w Warszawie. Rozpoczęcie zaplanowane jest na godz. 10:00, na Placu Konstytucji. Trasa pochodu wyznaczona została przez ul. Piękną i Wiejską, Plac Trzech Krzyży, Aleje Jerozolimskie i Plac Defilad. Pod koniec marszu uczestnicy – łapiąc się za ręce – utworzą Łańcuch Dla Przyszłości. Przez cały tydzień po zakończeniu protestu chętni mogą pozostać w Miasteczku Klimatycznym, gdzie dostępni będą organizatorzy oraz eksperci, którzy na bieżąco skomentują szczyt klimatyczny ONZ.

Postulaty wystosowane przez Młodzieżowy Strajk Klimatyczny:

1. Żądamy prowadzenia polityki klimatycznej w oparciu o aktualne stanowisko nauki wyrażone w najnowszych raportach Międzynarodowego Zespołu ds. Zmian Klimatu (IPCC), powołanego przez ONZ. Oczekujemy, że sugerowane przez środowisko naukowe rozwiązania będą wdrażane niezwłocznie we współpracy międzynarodowej.

2. Wzywamy rząd polski, by oficjalnie uznał katastrofę klimatyczną poprzez ogłoszenie stanu kryzysu klimatycznego. Kwestia kryzysu nie może być przedmiotem ideologicznych sporów – w obliczu katastrofy musimy mówić wspólnym głosem, ponad podziałami.

3. Domagamy się zawarcia kompleksowej i aktualnej wiedzy o mechanizmach kryzysu klimatycznego w podstawie programowej na wszystkich szczeblach edukacji, przy zapewnieniu kadrze nauczycielskiej obowiązkowych szkoleń w tym zakresie. Jednocześnie edukację klimatyczną w pełnym zakresie swoich kompetencji powinny zapewniać samorządy lokalne.

4. Żądamy, by media wzięły na siebie odpowiedzialność za uświadamianie społeczeństwa o bezpośrednich zagrożeniach związanych z kryzysem klimatycznym. Wzywamy do priorytetyzacji tematu katastrofy klimatycznej w przekazie medialnym oraz posługiwania się językiem odzwierciedlającym wagę problemu.

5. Żądamy przyjęcia przez parlament RP ustawy powołującej ekspercką i niezależną Radę Klimatyczną, której zadaniem będzie opracowanie strategii osiągnięcia neutralności klimatycznej Polski do roku 2040 oraz kontrola realizacji tej strategii. Ustawa ta musi być stworzona przy aprobacie środowiska naukowego, maksymalnej transparentności i przy szerokich konsultacjach społecznych.

6. Oczekujemy podjęcia natychmiastowych kroków ku przeprowadzeniu sprawiedliwej transformacji gospodarki w celu redukcji emisji gazów cieplarnianych. Wymagamy, by respektowano prawa i potrzeby wszystkich, których dotkną skutki transformacji, szczególnie osób zatrudnionych w sektorach energetyki, rolnictwa, przemysłu i transportu.