40 proc. spadek cen instalacji PV do 2020 roku

Raport GTM Research podaje, że globalny rynek paneli fotowoltaicznych rozwinie się na tyle, że w 2020 roku przeciętna cena instalacji będzie niższa o 40 proc. niż obecnie. Zdaniem ekspertów przyczyni się do tego wiele czynników.

W ostatnich latach obserwowany jest wzrost instalacji fotowoltaicznych na całym świecie. W Europie jest to wynikiem m.in. wprowadzenia taryf gwarantowanych, w stanach Zjednoczonych natomiast – dzięki spadkowi cen technologii, który został zapoczątkowany kilka dekad temu. Jeszcze nie dawno wydawało się, że obecny koszt instalacji jest na tyle niski, że będzie to trudne do osiągnięcia.

Fotowoltaika od Columbus Energy

Raport GTM Research podkreśla, że bilans instalacji fotowoltaicznych zmienia swoją strukturę. Na koszt montażu instalacji fotowoltaicznej składa się zarówno koszty sprzętu, jak i koszt usług – operacyjnych i serwisowych. Obecnie zauważalny jest spadek kosztu samego modułu względem całej instalacji, a ceny  usług spadają znacznie wolniej. GTM wskazuje, że w 2007 roku w Stanach Zjednoczonych koszty miękkie stanowiły 58% kosztów instalacji. Obecnie jest to aż blisko 75 proc.

Eksperci GTM podkreślają, że w zależności od miejsca geograficznego wartość miękkich kosztów instalacji może spaść od 39 do 64 proc. W przeliczeniu na kwoty, przeciętna cena instalacji z obecnego poziomu 2,16 dolara za 1 wat instalacji może spaść do wartości 1,24 dolara w 2020 roku. Zdaniem GTM na przyczynę tego typu zdarzenia składa się wiele czynników. Według dyrektora GTM Research, na spadek cen wpływa również postęp technologiczny, który skutkuje wzrostem możliwości na polu projektowania instalacji oraz zapewnienia lepszej sprawności wykorzystania generowanej energii elektrycznej. Jego zdaniem zmiany te wpłyną zarówno na rynek dachowych mikroinstalacji PV, jak i dużych, przemysłowych farm słonecznych, co zaowocuje globalnej skali rozwojem rynku PV.