500 MW z OZE w portfelu inwestycji Enei

Enea wczoraj podała swoją strategię inwestycyjną na lata 2015-2020. Koncern chce zainwestować ok. 17 mld złotych. Inwestycyjne plany Enei skupiają się jednak głównie wokół węgla, choć nie zapomina ona również o energetyce odnawialnej.

Jak możemy przeczytać na stronie spółki, misja Enei to konsekwentnie “wzrost wartości Grupy poprzez budowanie zaufania klientów”, a wizja: “w pełni zintegrowana grupa energetyczna budująca przewagę konkurencyjną poprzez elastyczne reagowanie na potrzeby rynku i efektywne zarządzanie zasobami”.

Fotowoltaika od Columbus Energy

– Nasze główne aktywa wytwórcze są oparte o węgiel kamienny, a rentowność tego obszaru jest obecnie pod dużą presją, która naszym zdaniem będzie się stale zwiększać. Dlatego musimy dopasować zakup węgla z aktywów wydobywczych tak, aby obniżyć koszt paliwa w ramach Grupy i poprawić konkurencyjność naszego wytwarzania – podkreśla Krzysztof Zamasz, prezes Enei.

Koncern planuje przejęcie kontroli nad dotychczasowym największym dostawcą węgla, czyli LW Bogdanką. Wczoraj zostało ogłoszone wezwanie na akcje lubelskiej kopalni. Ponadto grupa będzie dążyła do rozwoju swoich mocy wytwórczych do poziomu:

– dodatkowych 1 075 MWe w segmencie elektrowni systemowych w 2017 r. (blok nr 11 w Kozienicach),

– dodatkowych ok. 500 MWe w źródłach odnawialnych docelowo do 2020 r.,

– ok. 200 MWe i 1 000 MWt w źródłach kogeneracyjnych i sieciach ciepłowniczych.

W stosunku do perspektywy roku 2013, Enea zweryfikowała przede wszystkim swoje plany inwestycyjne w zakresie źródeł kogeneracyjnych i sieci ciepłowniczych. Obniżono docelowe wolumeny mocy zainstalowanej w tego typu instalacjach o ok. 100 MWe i ok. 500 MWt. Podobnie jak inne państwowe koncerny energetyczne Enea chce zwiększać swój potencjał w OZE poprzez budowę farm wiatrowych. Ze wszystkich państwowych koncernów ma ich jednak na razie najmniej. Do końca 2020 roku planowo ma powstać 500 MWe mocy zainstalowanych w postaci turbin wiatrowych.

Realizacja wszystkich zaplanowanych inwestycji w latach 2015-2020 wymaga poniesienia łącznych nakładów w wysokości ok. 17 mld zł. Aktualizacja strategii została zatwierdzona przez Radę Nadzorczą.