Afryka z potencjałem wiatrowym – 30 GW mocy do 2027 roku

Według raportu „Africa Wind Power Market Outlook” opracowanego przez MAKE, kontynent afrykański posiada znaczy potencjał do rozwoju energetyki wiatrowej. Przewidywania analityków pokazują, że do 2027 roku Afryka osiągnie 30 GW zainstalowanych mocy wiatrowych. Jest to imponująca liczba, mając na uwadze fakt, że wskaźnik ten z zeszłego roku oscyluje na poziomie 5 GW.

Fotowoltaika od Columbus Energy

Liderami w instalowaniu nowych mocy energetycznych na terytorium Afryki pozostają niezmiennie Egipt, Maroko oraz Południowa Afryka, które będą napędzać rozwój odnawialnych źródeł energii (66% ogólnego wzrostu). Spodziewany jest spory wzrost mocy także w Etiopii, Kenii oraz Tunezji.

MAKE podkreśla, że kluczowe kraje rozwijające się „starają się przełożyć swoje ambitne cele w zakresie mocy wiatrowej na rzeczywisty rozwój rynku, częściowo z powodu niedoskonałych ram regulacyjnych”.

MAKE spodziewa się także, że mniejsze rynki zaczną ewoluować w całej Afryce i „będą doświadczać sporadycznych zmian w skali projektu, przeciwstawiając się wieloaspektowym wyzwaniom”. Ghana, Senegal i Tanzania będą służyć jako kluczowi gracze w swoich regionach. MAKE spodziewa się, że około 20 małych afrykańskich rynków doda ponad 5 GW nowych mocy wiatrowych w ciągu następnej dekady.

Źródło: evwind.es, energydigital.com, cleantechnica.com