Alior Bank sfinansuje budowę elektrowni wiatrowej

Alior Bank, vortex energy oraz Max Bögl International SE podpisały umowę w sprawie finansowania budowy parku wiatrowego Jóźwin. Jest to kolejny, znaczący projekt w sektorze odnawialnych źródeł energii, w którego realizację zaangażował się Alior Bank.

Na mocy podpisanej umowy Alior Bank udzielił kredytu w wysokości 112 mln złotych na budowę parku wiatrowego Jóźwin, składającego się z dziewięciu turbin wiatrowych firmy GE o łącznej mocy 25,3 MW. Bank pozytywnie ocenił projekt z uwagi na potencjał wietrzności terenu, na którym powstaje park wiatrowy oraz doświadczenie inwestorów w budowie i eksploatacji farm wiatrowych w Polsce i na świecie.

– Alior Bank, jako bank uniwersalny, aktywnie rozwija działalność kredytową również w ramach project finance i uczestniczy w finansowaniu znaczących projektów infrastrukturalnych. Bank posiada w swoim zespole specjalistów o unikalnych kompetencjach i doświadczeniu w tym zakresie – powiedział Maciej Rudziński, dyrektor Departamentu Dużych Firm w Alior Banku.

– Jesteśmy szczególnie dumni z sukcesów banku w zakresie finansowania farm wiatrowych. W ostatnich 18 miesiącach sfinansowaliśmy elektrownie o łącznej mocy 265 MW i to na trudnym rynku cechującym się niepewnością legislacyjną w okresie poprzedzającym uchwalenie ustawy o OZE i spadającymi w ostatnich miesiącach cenami zielonych certyfikatów – dodał Bartłomiej Hofman, dyrektor Zespołu Kredytów Strukturyzowanych w Alior Banku.

Park wiatrowy Jóźwin powstaje na terenie gmin Kleczew oraz Ślesin, spodziewana produkcja roczna na poziomie 66 GWh pozwoli na zasilenie około 20 tys. gospodarstw domowych. Ma ona zostać uruchomiona pod koniec tego roku. Przyczyni się to zmniejszenia emisji o 22 000 ton dwutlenku węgla do atmosfery w porównaniu do energii wytworzonej ze źródeł konwencjonalnych.