Biospołeczność – temat Międzynarodowego Kongresu Biogospodarki

Międzynarodowy Kongres Biogospodarki odbył się końcem listopada 2017 roku w Łodzi. Jednym z jego zagadnień był termin „biospołeczność”, który jeszcze nie funkcjonuje zbyt dobrze w świadomości osób zajmujących się i zainteresowanych ekologią.

Jak zauważa Ewa Kochańska, prezes Centrum Badań i Innowacji Pro-Akademia, słowo „biospołeczność” w materiałach Komisji Europejskiej pojawiło się zaledwie dwa razy. Nie jest ono także dobrze ugruntowane w języku polskim.

Fotowoltaika od Columbus Energy

Na znaczenie tego zagadnienia składają się dwie wątki. Bio – temat nadrzędy, czyli wszystko, co podsuwa skojarzenia z naturą i ekologią, oraz społeczność w rozumieniu grupy zorganizowanej wokół  tego tematu.

„Biospołeczność to taka grupa ludzi, dla których wartości związane ze zrównoważonym rozwojem, z budowaniem gospodarki i więzi gospodarczych, przy jednoczesnym zachowaniu tej przyjazności wobec środowiska, określają ją”, wyjaśnia Kochańska. Kluczowy więc jest nacisk kładziony na korzyści i rozwój w zgodzie z naturą.

Temat jest o tyle istotny, że procesy biospołeczne i biogospodarcze dopiero się rozpoczynają. Nie tylko w Polsce, ale także w innych krajach europejskich, takich jak np. Niemcy, które są liderem w budowaniu gospodarki zrównoważonej.

Dlatego celem głównym Międzynarodowego Kongresu Biogospodarki, który odbył się już po raz piąty, jest wspomaganie biogospodarki w w Bioregionach Europy Środkowej i Wschodniej. W jego ramach omawiane są problemy, wyzwania i możliwości stojące przed biomiastami i biowioskami w odniesieniu do lokalnych społeczności oraz regulacji prawnych.