Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Bruk-Bet Solar poszerza portfolio o dwa nowe certyfikaty

Bruk-Bet Solar poszerza portfolio o dwa nowe certyfikaty

Nie od dziś wiadomo, że w branży fotowoltaicznej istnieje ogromna konkurencja. Jest ona szczególnie odczuwalna ze strony chińskich producentów, którzy stosując dumping cenowy stawiają w bardzo trudnym położeniu europejskich wytwórców modułów fotowoltaicznych. Jednakże Europa nie jest całkowicie bezbronna względem azjatyckich przedsiębiorstw PV. Obszarem, w którym europejscy producenci PV z powodzeniem mogą konkurować z chińskimi wytwórcami jest jakość. Mając na uwadze specyfikę branży PV, Bruk-Bet Solar postanowił poszerzyć swoje portfolio o dodatkowe dwa certyfikaty, które świadczą o wysokiej jakości stosowanych komponentów oraz właściwym procesie produkcyjnym.

B1
Reklama

Extreme Thermal Cycling

Test wykonywany zgodnie z normą IEC 61215:2005 polega na umieszczeniu modułu PV w komorze klimatycznej, w której badana jest szybkość starzenia się urządzenia. Test ten, pozwala na określenie, jak będą zachowywać się moduły fotowoltaiczne przez kilkanaście lat w normalnych warunkach pogodowych. Celem tego testu jest określenie zdolności modułu PV do wytrzymania efektów gwałtownych zmian temperatur (w zakresie od 85°C do -40°C).

Reklama

„W teście tym, moduł poddaje się gwałtownym zmianom temperaturowym. Poprzez działania temperatury współczynniki  rozszerzalności cieplnej poszczególnych elementów modułu fotowoltaicznego wykazują ukryte wady, m.in.: nieprawidłowo zlutowane ścieżki przewodzące, pęknięte ogniwa, rozwarstwienie, spadek wydajności i spadek rezystancji izolacji”, powiedział Marcin Milczewski, kierownik do spraw jakości i rozwoju produktu w firmie Bruk-Bet Solar.

Standardowy test zakłada przeprowadzenie 200 takich szybkich zmian temperatury. Jednakże firma Bruk-Bet Solar, będąc świadoma poziomu jakościowego produkowanych przez siebie produktów, zleciła renomowanemu ośrodkowi certyfikacyjnemu przeprowadzenie 400 cykli temperaturowych. Moduły Bruk-Bet Solar z powodzeniem przeszły ten ekstremalny test.

Extreme Damp Heat

Test Damp Heat, podobnie jak Thermal Cycling, są również częścią normy IEC 61215. Według niezależnych badań awaryjności, ponad 50% modułów PV nie przechodzi tego konkretnego testu, przez co procedura testowa Damp Heat, uważana jest za najtrudniejszą i najbardziej „agresywną”, jaką poddaje się moduł fotowoltaiczny podczas procesu certyfikacji.

Celem testu jest określenie wytrzymałości modułu na penetrację wilgoci w podwyższonej temperaturze (85°C, wilgotność względna 85%). Test ten pokazuje głównie jakość laminacji modułu fotowoltaicznego.

„W wyniku penetracji wilgoci, można zaobserwować wady badanego modułu – korozję, de-laminację, potencjalne defekty lutowania ścieżek przewodzących czy nieprawidłowy montaż puszki złączeniowej. Nawet, gdy nie wykryjemy poważnych wad ukrytych po teście Damp Heat, to moduł zostaje poddany takim obciążeniom, że jego wytrzymałość mechaniczna mocno spada”, dodaje Marcin Milczewski.

Zgodnie z normą IEC 61215, testowanie pod kątem Damp Heat odbywa się przez 1000 godzin, natomiast moduł PV firmy Bruk-Bet Solar spędził w ekstremalnych warunkach wilgotnościowo-temperaturowych aż 2000 godzin. Tym samym, uzyskany certyfikat jest potwierdzeniem wysokiej jakości zarówno materiałów jak i wykonania modułów PV.

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.