Budowa i modernizacja sieci energetycznych przez Energa-Operator

Toruński oddział Energa-Operator uzyskał dofinansowanie w wysokości 21 milionów złotych na modernizację sieci średniego napięcia i budowę nowych jej odcinków. Dofinansowanie pochodzi z funduszy unijnych.

W Urzędzie Marszałkowskim województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu podpisano umowę na realizację projektu budowy i modernizacji sieci średniego napięcia łącznie z wymianą transformatorów, co ma umożliwić podłączenie nowych źródeł odnawialnych na terenie Oddziału Toruńskiego tego operatora.

Fotowoltaika od Columbus Energy

Projekt modernizacji wart jest 33,26 miliona złotych. Wartość przyznanego dofinansowania wynosi 21,14 milionów złotych. Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Przyznano je w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach działania 3.1. „Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych”.

Projekt modernizacji przewiduje rozbiórkę części starych i modernizację innych stacji transformatorowych, a także budowę nowych linii kablowych. Przewiduje się wymianę ośmiu transformatorów na mocniejsze, co umożliwi podłączenie większej liczby rozproszonych źródeł odnawialnych.

Dzięki przeprowadzeniu modernizacji zdolność do podłączenia nowych OZE do sieci Energi wzrośnie do poziomu 37,23 MW.