Certyfikowany Mistrz Budownictwa Pasywnego – szkolenie

Redakcja ŚwiataOZE zaprasza na szkolenie Certified Passive House Tradesperson – Europejski, Certyfikowany Mistrz / Wykonawca  Budownictwa Pasywnego, organizowane przez Akademię Budownictwa Pasywnego we Wrocławiu – GreenCherry Architecture, która jako jedyna w Polsce posiada akredytację Polskiego i Niemieckiego Instytutu Budownictwa Pasywnego do przeprowadzania szkoleń dla rzemiosła.

Fotowoltaika od Columbus Energy

Jest to pierwsze w Polsce szkolenie dla mistrzów rzemiosła, wykonawców, nadzoru budowlanego, instalatorów oraz wszystkich osób zaangażowanych w praktyczną stronę realizacji budynku pasywnego, niezależnie od jego skali.  Szkolenie daje bogatą wiedzę i umiejętności teoretyczne i praktyczne z zakresu budownictwa pasywnego – budownictwa o niemal zerowym zużyciu energii, które będzie standardem w Polsce już od 2020 oku dla wszystkich nowo powstających budynków.

Celem programu doskonalenia zawodowego opracowanego przez Instytut Budownictwa Pasywnego w Darmstadt (PHI)  jest znaczne podniesienie kwalifikacji pracowników, a tym samym zagwarantowanie najwyższej jakości wykonania budynków pasywnych. Potwierdzeniem zdobycia wymaganych do tego kwalifikacji jest certyfikat „Certified Passive House Tradesperson „Certyfikowany Mistrz Budownictwa Pasywnego”, który w Polsce można otrzymać jedynie za pośrednictwem Polskiego Instytutu Budownictwa Pasywnego Imienia Güntera Schlagowskiego (PIBPiEO) w Gdańsku. Przekazywana wiedza wynika z 20 lat doświadczenia w projektowaniu i wykonawstwie budynków pasywnych, plusenergetycznych i niskoenergetycznych w Niemczech oraz Austrii.

Szczegółowe informacje i zapisy na szkolenie można znaleźć tutaj. Serdecznie zachęcamy, zostały jeszcze wolne miejsca.

Szkolenie odbędzie się w dniach od 26.01. (czwartek) do 29.01. (niedziela) 2017 roku we Wrocławiu. Szkolenie zakończy się egzaminem, który wydaje i sprawdza Niemiecki Instytut, oraz wydaniem Certyfikatu. Egzamin jest  tłumaczony na język polski. Po zdanym egzaminie zostają Państwo wpisani na elitarną Europejską Listę Specjalistów Niemieckiego Instytutu Budownictwa Pasywnego w Darmstadt i Polskiego Instytutu w Gdańsku.

4 dni warsztatów dostarczą wyczerpującą wiedzę, która jest niezbędna do prawidłowego wykonania, nadzoru budowlanego oraz zachowania najwyższych standardów wykonawczych  na miejscu budowy. Oferujemy także wyczerpujące informację dotyczące prowadzenia termomodernizacji z wykorzystaniem komponentów dla budownictwa pasywnego, a także stosowanych dziś najnowszych  materiałów budowlanych. Kurs Certyfikowany Mistrz Budownictwa Pasywnego to forma doskonalenia zawodowego polecana w szczególności mistrzom  rzemiosła, instalatorom, pracownikom nadzoru budowlanego, inżynierom oraz doradcom energetycznym oraz wszystkich osób zaangażowanych w praktyczną stronę realizacji budynku pasywnego. Uwaga: Szkolenie adresowane jest do osób mających odpowiednią wiedzę i przygotowanie z zakresu architektury i inżynierii. Kurs jest formą doskonalenia zawodowego i nie zastępuje innych form kształcenia, studiów, kursów etc.

Budownictwo pasywne jest kompleksowym, interdyscyplinarnym rozwiązaniem obowiązującego od roku 2018 – 2020. My udostępniamy tą wiedzę każdemu już dzisiaj. Wszystkie grupy zawodowe związane z budownictwem np.: architekci, projektanci, inżynierowie, doradcy energetyczni, wykonawcy, inwestorzy – samorządy, nadzór budowlany, właściwe urzędy, zapraszamy już dziś do zdobycia tej wiedzy.

Budynki pasywne są budynkami o niemal zerowym zużyciu energii a więc są podstawą dla osiągnięcia kolejnego standardu budynków – zerowoenergetycznych lub plusowych. Coraz częściej developerzy pragną oferować budynki pasywne. Użytkownik takich budynków powinien płacić około 2,50 zł za m2/rok za ogrzewanie. Jest to oszczędność energetyczna na poziomie około 90%. Obecnie w Polsce realizacja projektów budynków pasywnych oraz projektów prawidłowej termomodernizacji istniejących obiektów z komponentami pasywnymi jest „polem do popisu” i jedynym słusznym kierunkiem działania dla architektów, inżynierów wykonawców czy doradców energetycznych. Polskie budownictwo musi dążyć do zatarcia różnic pomiędzy nowymi budynkami oraz poddawanymi termomodernizacji, gdyż słaba sytuacja energetyczna naszego kraju tego wymaga, gdyż ma to swoje uzasadnienie zarówno pod względem ekonomicznym jak i komfortu użytkowania. W tym celu proponujemy skorzystanie w pełni z wiedzy i ponad 20 lat naszych doświadczeń poprzez europejski kurs szkoleniowy: Certyfikowany Mistrz Budownictwa Pasywnego.