Aktualny stan jakości powietrza w Polsce – komunikat Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska

Prognozowane na najbliższe dni warunki meteorologiczne mogą sprzyjać kumulacji zanieczyszczeń w centralnej części Polski, co w godzinach wieczornych może  przyczynić się do dalszego wzrostu stężeń pyłu zawieszonego.

18 stycznia stężenia pyłu zwieszonego na większości obszaru kraju są w zakresie od niskich do umiarkowanych. Podwyższone stężenia pyłu zawieszonego występują na obszarze miast centralnej Polski (Warszawa, Łódź, Płock) oraz w Dąbrowie Górniczej, Zakopanym i Nowym Targu. Najwyższe stężenia pyłu zawieszonego w tym czasie wystąpiły w miejscowościach podwarszawskich, np. w Otwocku, Piastowie czy Legionowie. Wysokie stężenia pyłu PM10 lub/i pyłu PM2,5 występują obecnie również w innych miastach środkowego Mazowsza (Siedlce, Żyrardów).

Fotowoltaika od Columbus Energy

Aktualne prognozy do 20 stycznia przewidują utrzymywanie się słabego wiatru (0,2-5 m/s) na obszarze całego kraju (z wyłączeniem wybrzeża, gdzie wiatr będzie silniejszy), co wraz
z utrzymującymi się niskimi temperaturami poniżej zera oraz lokalnymi mgłami może lokalnie wpłynąć na pogorszenie się jakości powietrza. Dopiero 21 stycznia przewidywany jest nie tylko na wybrzeżu, ale i w  północno-wschodniej i centralnej części kraju umiarkowany wiatr wiejący z prędkością 5-8 m/s, sprzyjający poprawie stanu jakości powietrza.

1-godzinnych wartości stężeń pyłu zawieszonego PM10 nie należy bezpośrednio odnosić do poziomu dopuszczalnego wynoszącego 50 µg/m3, ponieważ jest to wartość stężenia średniodobowego, a nie 1-godzinnego.