Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

PM10

Wpływ smogu na człowieka

Im większe zanieczyszczenie, które utrzymuje się przez kilka dni, tym częściej pojawiają się przypadki przewlekłego zapalenia...
Video