Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Pył znad Sahary w Europie: co się w nim znajduje? 

Pył znad Sahary w Europie: co się w nim znajduje? 

Nie pierwszy raz pył znad Sahary pojawił się w Europie Zachodniej i Środkowej. Jednak obecny monitoring aerozoli pokazuje, że w dużej części kontynentu jego ilość będzie bardzo duża. Jakie związki zawiera pył?

BANER MOBILEB1
Reklama

Pył znad Sahary – kto poczuje i zobaczy?

Jak informuje Copernicus, jednostka programu kosmicznego Unii Europejskiej, pył znad Sahary pojawił się w Europie 11 marca. Prognozy Usługi Monitorowania Atmosfery Copernicus (CAMS) wykryły w tym czasie spore chmury pyłu, który charakteryzuje się wysokimi wartościami głębokości optycznej aerozolu (AOD). Co z tego wynika?

Jakość powietrza jest istotna dla nas wszystkich. Wysokie stężenia pyłów, np. PM10, wykrytego przez Copernicus, mogą wpływać na nasz układ oddechowy. Wątpliwa jakość powietrza w wielu przemysłowych regionach świata pogłębia tego typu naturalne zjawiska. Smog, zanieczyszczenie powietrza i wywołane nimi choroby układu oddechowego dotykają mieszkańców wielu regionów świata.

KSTAR 925x200 PL 1
Reklama
Obraz zawierający mapa

Opis wygenerowany automatycznie
Pył w Europie, fot. copernicus

Czy zapylone i zamglone niebo, które widzimy może być efektem napływu tego pyłu? Mark Parrington, Senior Scientist, z ECMWF Usługi Monitorowania Atmosfery Copernicus tłumaczy, że tak:

Zdarzenia związane z transportem dalekiego zasięgu, takie jak to, mają miejsce niemal w każdym roku, a skutki obecnego zdarzenia są dość uderzające. Podczas gdy pył wpłynie na jakość powietrza w częściach południowo-zachodniej Europy, w szerszym zakresie będzie skutkowało to zamglonym niebem lub opadem powierzchniowym.

CFF Baner poziom mobile CFA 8.02 450 x 250 px 1CFF Baner poziom B3 CFA 8.02 1
Reklama

Chmura pyłu, która w dniach 15 a 17 marca przemieszcza się przez Półwysep Iberyjski we Francji i centralne regiony Europy między doprowadziła do bardzo wysokich przewidywanych stężeń powierzchniowych PM10 do 250 mikrogramów na metr 3. Europejska Agencja Środowiska wykazała przekraczające wartości PM10 w wielu miejscach w całej Hiszpanii w dniu 15 marca. Copernicus podaje, że w ciągu najbliższych kilku dni duża ilość saharyjskiego pyłu będzie przemieszczać się na północ przez Europę. 

Czym jest pył zawieszony?

Określenie pył zawieszony pochodzi z tłum. z języka angielskiego – particular matter. Definicja jest znana nam jako hasło pisane w formie skrótu – PM. Takie pyły zawieszone są drobnymi cząsteczkami, które unoszą się w powietrzu i stanowią część aerozolu atmosferycznego. Pył zatem może pochodzić ze zjawisk naturalnych, takich jak erupcje wulkanów lub pyły znad pustyni, ale szczególnie niebezpiecznym współcześnie rodzajem pyłów są cząstki powstałe w wyniku działań człowieka. Są to cząstki pyłu wtórnego, które powstają w wyniku przekształcania tlenków siarki i azotu lub cząstki sadzy, które powstają w wyniku spalania paliw kopalnych.

Możemy wyróżnić dwa podstawowe rodzaje pyłu zawieszonego: PM2,5 oraz PM10. Średnice tych cząstek wynoszą kolejno wartość poniżej 2,5 μm oraz mniej niż 10 μm. Mikrocząstki mogą dostać się nawet do krwioobiegu i są bardziej niebezpieczne niż “10”, które zatrzymują się na wysokości oskrzeli. 

Zobacz też: w 2021 roku na Saharze spadł śnieg

źródło: mat. prasowy, powietrze.uni.wroc.pl, fot. główna Unsplash

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.